fin


fin

png
1:
[Esp] wakás1
2:
Zoo [Ing] palikpík.

final (fáy·nal)

pnr |[ Ing ]

fi·ná·le

png |[ Ita ]
1:
Sin Tro pangwakas na bahagi ng musika o pagtatanghal
2:
katapusan ng gawain.

finalist (fáy·na·líst)

png |[ Ing ]
:
kalahok sa tampok o hulíng yugto ng serye ng paligsahan.

finals (fáy·nals)

png |[ Ing ]
1:
pangwakas na pagsusulit sa kursong pampaaralan
2:
panghulí at mapagpasiyang laro, laban, o pagsubok.

finance (fay·náns, fi·náns)

png |[ Ing ]

financial (pi·nán·si·yál)

pnr |[ Ing ]

finch (fints)

png |Zoo |[ Ing ]
:
maliit na ibon (family Fringillidae ), karaniwang may matabâng tukâ at makulay na balahibo at kumakain ng butil at butó ng prutas Cf AKÍKI, KÚGOY

find (faynd)

pnd |[ Ing ]
2:
makíta ; makatagpo
4:
usisain o alamin sa pamamagitan ng pag-aaral, pagkukuwenta, o pagsisiyasat
6:
Bat tiyakin at ipahayag.

finders keepers (fáyn·ders kí·pers)

pnr |Kol |[ Ing ]
:
ang makatagpo ng isang bagay ang siyang magmamay-ari nitó.

fin de siécle (fan de syé·kle)

pnr |[ Fre “katapusan ng siglo” ]
1:
may katangian ng katapusan ng ika-19 siglo

finding (fáyn·ding)

png |[ Ing ]

fine (fayn)

png |Bat |[ Ing ]

fine (fayn)

pnr |[ Ing ]

fine arts (fáyn arts)

png |Sin |[ Ing ]
:
ang mga sining na may layuning estetiko, tulad ng panulaan, musika, lalo na ang pagpipinta, eskultura, at arkitektura.

fineness (fáyn·nes)

png |[ Ing ]

fine print (fáyn print)

png |Bat |[ Ing ]
:
nakalimbag na detalyadong impormasyon, lalo na sa mga legál na dokumento, kautusan, at iba pa.

finesse (fi·nés)

png |[ Ing ]
1:
Sin kapinuhan sa pagganap
2:
Tro kasiningan, lalo na sa maparaang pagdadalá ng mahirap o maselang sitwasyon
3:
hindi halatang manipulasyon.

fine tune (fáyn tyun)

pnd |[ Ing ]
:
ayusin ang mekanismo upang matamo ang pinakamahusay na resulta.

finger (fíng·ger)

png |[ Ing ]
1:
Ana daliri

finger alphabet (fíng·ger ál·fa·bét)

png |[ Ing ]
:
anyo ng wika sa pamamagitan ng senyas na gamit ang daliri.

finger food (fíng·ger fud)

png |[ Ing ]
:
pagkain na hindi ginagamitan ng kutsara at tenedor ; pagkain na maaaring kamayin.

fingering (fíng·ge·ríng)

png |Mus |[ Ing ]
1:
paraan o sining ng paggamit ng mga daliri, lalo na sa pagtugtog ng instrumento
2:
indikasyon nitó sa musikang nakasulat.

finger painting (fíng·ger péyn·ting)

png |Sin |[ Ing ]
1:
pagpipinta sa pamamagitan ng daliri o palad
2:
pinturang gawâ sa ganitong paraan.

fingerprint (fíng·ger·prínt)

png |[ Ing ]
:
marka na kinukuha sa rabaw ng dulo ng mga daliri, karaniwang ginagamit sa pagkilàla ng isang indibidwal.

fí·nish

png |[ Ing ]
3:
panghulíng kayarian ng isang rabaw.

fí·nish

pnd |[ Ing ]
1:
tapusin o matapos
2:
buuin o mabuo.

finishing (fí·ni·syíng)

png |[ Ing ]

finishing school (fí·ni·syíng is·kúl)

png |[ Ing ]
:
pribadong kolehiyong pambabae na nagbibigay ng pagsasánay hinggil sa umiiral na moda o estilo, gaya sa pananamit, pananalita, o pag-uugali.