upa


u·pá

png
1:
Bot [Hil War] pipa ng palay
2:
Zoo [Iba Iva] inahín2

u·pà

png |[ Bik Hil Seb ]
:
sapá ng ngangà.

ú·pa

png
1:
bayad para sa isang tinapos na gawain, lalo na yaong nangangailangan ng tanging kakayahan o talino : ÁBANG, FEE Cf SUWÉLDO
2:
nakatakdang bayad sa pagpasok sa panoorin, museo, teatro, at katulad : ÁBANG, FEE Cf PASÁHE
3:
regular na bayad sa pansamantalang tirahan, sasakyan, o aliwan : ÁBANG, FEE Cf RÉNTA

u·pa·hán

png pnr |[ upa+han ]
:
sinumang binabayaran upang gumampan ng isang tungkulin.

u·pák

png |Bot |[ War ]
:
malambot at pang-ilalim na bahagi ng saha ng abaka na kadalasang itinatapon matapos matalop ang ibabaw.

ú·pak

png
1:
Bot [Bik Hil Iba Kap Seb Tag War] balakbák1
2:
Bot [Bik War] sahà
3:
pagtuklap sa pagkakadikit ng isang bagay
4:
tuloy-tuloy na pagpalò — pnd mang-ú·pak, u·mú·pak, u·pá·kan.

u·pá·kan

png |Bot |[ ST upak+an ]
:
uri ng yantok.

ú·pan

pnb |[ ST ]
:
sinaunang anyo ng úpang.

ú·pang

pnb

ú·pang-bú·lak

png |[ ST upa+na+bulak ]
:
pagbabayad nang ayon sa kakayahan.

u·pá·op

png
:
tabako o pipa na laging nakasubò.

ú·par

pnr |[ ST ]
:
hinihila ang sarili dahil sa kahinaan.

u·pás

pnr |[ ST ]
:
lipás na ang natural na lakas, katulad ng upás na tabako o alak.

ú·pas

pnr |[ ST ]
1:
nalagas ang dahon dahil sa hangin o dahil sa katandaan
2:
tinanggalan ng dahon ang puno ng tubó.

ú·pas

png
1:
Bot punongkahoy (Antiaris toxicaria ) na nakukuhanan ng pagkit na ginagamit sa palaso bílang lason, karaniwang matatagpuan sa Java
2:
Mit punongkahoy na Javanese at pinaniniwalaang mamamatay ang sinumang lumapit dito
3:
nakapipinsalang impluwensiya, gawain, at katulad
4:
Bot [Hil] sahà.
5:
pagtatalop sa puso ng mais — pnd mag-ú·pas, mang-ú·pas, u·mú·pas
6:
tawag din sa pinagtalupang balát ng mais.

u·pa·sa·là

png
:
pahayag na may kalakip na paghamak at pagkutya sa kapuwa tao at may layuning ikagalit nitó : INSULT, INSÚLTO Cf ALIKTIYÂ — pnd mang-u·pa·sa·là, u·pa·sa·lá·in.

u·pa·sá·la

png |[ ST ]
1:
salita o kilos na mapanlinlang
2:
latak ng langis
3:
súkat na tatlong siko ang habà.

u·pát

png |pag-u·pát, pang-u·u·pát
:
mapanlinlang na paghimok sa isa o ibang tao para kumilos o gawin ang isang bagay na bawal o masamâ : HIBÒ1, INSTIGASYÓN, INSTIGATÌON, PAMÚRI, PANRÁYEW, PASÁGAD, PÁY-OK, PÓDI, SÓSOP1, ÚLOG-ÚLOG, URALÌ1 Cf BUDYÓK

u·pát

pnr |Mat |[ Hil Seb War ]

ú·pat

png |[ ST ]
1:
Med pamumuo ang dugo
2:
pag-awat sa batà na sumúso sa ina
3:
pagpigil na sumulong ang usapin.

u·páw

pnr |[ Bik Hil Mrw Seb Tag War ]

ú·paw

png
1:
Ana bahagi ng ulo, karaniwang sa may bumbunan, na hindi tinutubuan ng buhok
2:
[Ilk] lalagyan ng kasangkapan ng karpintero.

ú·pay

png |Med |[ War ]