gari


ga·rì

png |[ ST ]

ga·rí·kay

png |[ Mrw ]

ga·ríl

pnr |Med

ga·ri·láw

png |Ana |[ ST ]
:
tawag ng ilan sa kólerá.

ga·rí·lit

png |Med |[ Kap ]

gá·ring

png
1:
Zoo [Kap Pan Seb Tag] matigas at maputîng bahagi ng pangil ng elepante : GADÁNG2, GÁDING, IVORY, MARPÍL, SÁONG, TIPÚSO
2:
anumang bagay na yarì sa garing, gaya ng bola ng bilyar at iba pa : GADÁNG2, GÁDING, IVORY, MARPÍL, SÁONG, TIPÚSO
3:
kahoy na panggatong.

gá·ring

pnr
:
kulay krema o manilaw-nilaw na putî : IVORY

ga·rí·ngan

png |[ garing+an ]
:
bigas na pumulá dahil sa pagkalaon o dahil nabasâ.

gá·ri·són

png |Mil |[ Ing garrison ]
1:
pangkat ng mga kawal na nakaestasyon sa isang himpilan o bayan para ipagtanggol ito : FORTRESS1
2:
ang gusali na tiráhan ng gayong pangkat ng mga kawal : FORTRESS1 Cf BÁRAKS

gá·rit

png |[ Ilk ]

ga·rí·tan

png |Zoo |[ Ilk ]
:
malapandóng dilaw