gulang


gú·lang

png
1:
[Hil Seb ST] habà ng panahong inilagi ng tao, hayop, o bagay : AGE1, EDÁD1, DÁG-ON, KAGULANGÓN, KATÓWA, PINUÍGON, TANDÂ2, TAÓN5, TÚIG2, TUWÁ
2:
isang yugto sa búhay
3:
pag·gú·lang panlalamáng sa kapuwa na may higit na mababàng karanasan o kaalaman : PAGSAMANTALÁ — pnr ma·gú·lang. — pnd gu·lá·ngan, mang·gú·lang

gú·lang-gú·lang

png |[ ST ]
1:
Bot prutas na nása pinakaitaas na bahagi ng punongkahoy

gu·lá·ngin

png |Zoo |[ gúlang+in ]
:
tandang na tigulang.