gulu


gu·lú

png |[ Hil Iba Kap ]

gu·lú

pnd |i·gu·lú, mag·gu·lú |[ Hil ]
:
ilagay sa loob ; isilid.

gu·lu·gód

png
1:
Ana pahabâng hugpong-hugpong na butó mula sa batok hanggang sa kuyukot na suporta ng katawan : BACKBONE, BANGANÁNAN, BÓKO-BÓKO, BUKÓ-KONG, DUGÚKAN1, ESPÍNA3, GUTÓGUTÓ, HALIPHÍP, KAGÚNGKONG2, PÁRAS, SPINAL COLUMN, SPINE1, TÉNTEN, UDÓG, VERTEBRAE, VERTEBRAL COLUMN var gologór

gu·lu·gót

pnr |[ ST ]
1:
magulo at nakalilito

gu·lu·gú·lay

png |Bot |[ Iba ]

gu·lu·gu·rán

pnr |[ ST ]
:
may malaking gulugód.

gú·luk

png |[ War ]

gu·lu·mí·han

png
1:
kaguluhan ng isip o loob : GULOMÍ
2:
bahagyang tákot o pag-aalala : GULOMÍ — pnd gú·lu·mi·há·nin, má·gu·lu·mi·há·nan.

gú·lung

png |[ Bik Kap Mag ]

gu·lúng-gu·lú·ngan

png |Ana |[ Kap Tag gulóng+gulóng+an ]

gu·lúng la·pás

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng halámang-gamot.

gu·lu·sí·na

png
:
uri ng kakanin.

gú·lut

png |Ana
1:
[Kap] likód1
2:
[War] úten.

gu·lu·tóng

png |Med |[ Pan ]