gulo


gu·ló

png
1:
anumang pagkawala ng ayos o kaayusan, gaya ng guló ng buhok : BÍNGKANG, GOLÓ, GÚBOT, GULÚ, LÍNGOG, ÚKAG, USÁP
2:
anumang nagdudulot ng balísa at ligálig : BÍNGKANG, GOLÓ, GÚBOT, GULÚ, JÁHAT, LÍNGOG, ÚKAG — pnr ma·gu·ló. — pnd gu·lu·hín, gu·mu·ló, mang·gu·ló, pa·gu·lu·hín

gu·ló

pnr
1:
wala sa wastong kaayusan : GOMÓN, GUBÓT

gu·lô

png
:
uri ng anting-anting na mabisà sa panliligaw o pagpapaibig.

gu·lód

png |Heo
:
pook na mataas at anyong tíla gulugod ; ang bulubundukin ng kapatagan o itaas ng buról : BERG, BUNGDÒ1, BÚNGTOD, BURÓL, HILL, KOLÍNA, LÓMA, PALÁNDEG, PUGÁRO

gú·lok

png

gu·lo·mí

png |[ ST ]

gu·lo·mós

pnd |gu·lo·mu·sín, gu·mu·lo·mós |[ ST ]

gu·lóng

png |Mek |[ Hil ST ]
:
isang solidong disk, o pabilóg na balangkas na iniuugnay ng rayos sa sentrong kuko, may kakayahang umikot sa gitna o sentro : ADÓDOG, ARÍRING, DALÍG3, GÚLUNG, KÁBOL, LIGÍD, LÍLLI, LIYANTÁS1, PÍLID, RUWÉDA1, SILÍKAN, TIRÍKAN, WHEEL

gú·long

png
1:
ikot na papihit-pihit tulad ng galaw ng bola, gulóng, at iba pa : KATELÉK, LÍGAD, LÍGID2, PANAGTÚLID, PARÚLANG, ROLL3, TAMBALÍLID — pnd gu·mú·long, i·gú·long, mág·pa·gú·long
2:
paulit-ulit na pagbiling ng katawan — pnd gu·lú·ngan, gu·mú·long, i·gú·long
3:
[ST] along hindi nababasag.

gu·lóng-gu·lóng

png |[ Seb gulóng+ gulóng ]
:
bahagi ng kampana o kuliling na lumilikha ng tunog.

gú·long-gú·long

png |[ Ilk ]
:
uri ng galáng.

gu·lóng-gu·ló·ngan

png |Ana |[ Seb gulong-gulong+an ]

gu·lóng ng ka·pa·lá·ran

png
1:
ang paghahambing sa kapalaran ng tao sa tíla umiikot na gulóng kayâ minsa’y nása ibabaw, minsa’y nása ilalim kayâ’t di dapat maging lubhang masaya kapag masuwerte o malungkot kapag naghihirap
2:
laro sa baraha at pagsusugal na gumagamit ng isang umiikot na ruleta na may mga munting dibisyon at kaugnay na numero : WHEEL OF FORTUNE

gu·lót

png
1:
[ST] bulok na bagay
2:
[ST] sirâ-sirâng damit at kauri
3:
[Seb] ukà.