hana


ha·nâ

png |[ ST ]
:
pagkahilo dahil sa gútom : HANÂ-HANÂ1

ha·nâ

pnd |ha·na·an, hu·ma·nâ, i·ha·nâ |[ Seb ]
:
umakma, umasta.

ha·nad·yóng

png |Bot

ha·nág

png |[ ST ]
:
dignidad o karangalan sa isang posisyon.

há·nag

png |[ ST ]
:
paggawâ nang dahan-dahan sa isang bagay.

ha·nâ-ha·nâ

png |[ ST ]

ha·ná·ja

pnr |[ Tau ]
:
malapit nang mamatay.

ha·nál

png
1:
[ST] pagbuo
2:
Agr [Hil] matabâng lupa na maaaring tubuan ng anumang tanim.

ha·náp

pnr |[ Seb ]

há·nap

png
1:
[Bik Seb ST] pagtingin o pag-alam kung saan naroroon ang isang tao o bagay — pnd ha·ná·pin, i·há·nap, mag·há·nap
2:
[ST] paghingi ng paliwanag
3:
[ST] akto ng paghahanapbuhay.

há·nap·bú·hay

png |[ hanap+buhay ]

ha·nás

png |[ Seb ]

há·naw

pnd |ha·ná·win, i·há·naw, ma· há·naw |[ Seb ]
:
mawala, mapawi.

hán-ay

png |[ Seb ]

há·nay

png
1:
mga tao o bagay na nakaayos na tila isang tuwid na guhit : BURÓL-BURÓL, DANÁY4, FILE3, HALAYHÁY1, HAYHÁY2, HILÉRA, KÓLUM4, LÍNYA4, PÍLA1, PORMASYÓN4, STRING4, TAGORTÓR
2:
Mil tao na nása harap o sa likod ng iba sa isang pangmilitar na ayos : BURÓL-BURÓL, DANÁY4, FILE3, HALAYHÁY1, HAYHÁY2, HILERA, PÍLA1, PORMASYÓN4, STRING4, TAGORTÓR

ha·náy·hay

png |Heo |[ Seb ]