pila


pi·lá

pnr |[ ST ]
:
pingás1 o napíngas.

pi·lá

pnh
1:
[Hil Mag Seb] magkáno

pi·là

png
1:
Zoo [Mrw] langgám
2:
[Bik] pílat.

pí·la

png |[ Esp fila ]
3:
maliit na baterya — pnd i·pí·la, pu·mí·la.

pí·la de ág·wa ben·dí·ta

png |[ Esp pila de agua bendita ]

pí·lak

png
1:
Kem [Hil Kap Pan Tag] metalikong element na makinis, putî, at ginagamit sa paggawâ ng salapi, salamin, palamuti, at iba pa (atomic number 47, symbol Ag ) : PIRÁK2, PLÁTA1, SILVER

pi·lá·kin

pnr |Med |[ ST pilak+in ]
1:
bu-lág ang isang matá
2:
may maliit o nanlalabòng balintataw.

pi·la·mén·to

png |[ Esp filamento ]
2:
kawad na umiilaw kapag dinadaluyan ng koryente : FÍLAMÉNT
3:
Bot bahagi ng estambre na umaalalay sa anther ng ilang bulaklak : FÍLAMÉNT

pi·lan·dók

png |Zoo |[ Mrw Tag ]
:
hayop (Tagulus nigricans ) na kahawig ng usa, may malalaking ngipin ngunit walang sungay var pelandúk

pi·lan·dót

png

pi·láng

png |[ ST ]
1:
malaking bolo na may malapad na talím at maaaring pagpapaikli o korupsiyon ng kampi-lan
2:
maliit na itak.

pi·lan·sík

png |[ Kap Tag ]
:
tilamsík1 — pnd pa·pi·lan·si·kín, pi·lán·si·kán, pu·mi·lan·sík.

pi·lan·tík

png |[ Kap Tag ]
1:
mahinàng hagupit ng dulo ng latigo
2:
pasaring — pnd i·pi·lan·tík, pi·lan·ti·kín, pu·mi· lan·tík.

pi·lan·tód

pnr
2:
paika-ika ang lakad : HILAHÓD

pi·lan·tro·pi·kó

pnr |[ Esp filantrofico ]
:
ukol o may kaugnayan sa pilantro-piya.

pi·lan·tro·pí·ya

png |[ Esp filantrofia ]
1:
pagkagiliw sa tao, lalo sa pagbibi-gay ng donasyon, salapi, ari-arian, o trabaho na kailangan ng mga tao o ng lipunan : PHILANTHROPY
2:
aktibi-dad ng ganitong pagbibigay o layunin sa ganitong paraan : PHILANTHROPY

pi·lán·tro·pó

png |[ Esp filantropo ]
:
tao na gumagawâ ng pilantropiya : PHI-LANTHROPIST

pi·lá·os

png |Zoo |[ Pal ]

pi·lá·pil

png |[ ST ]
1:
Agr [Bik Kap Pan Seb Tag War] tíla dikeng bakod sa paligid ng mga pitak ng bukid at nagsisilbing dibisyon, pangkontrol ng tubig, at daan sa bukid : BÁSOG, LA-TÁWAN, TÁBOG5
2:
Bot uri ng punong-kahoy na napakataas.

pi·la·pís

pnr
:
sinira ng bagyo, bahâ, o malakas na hangin, gaya sa mga taníman.

pi·lá·pis

png |[ ST ]
2:
pag-palò ng bára sa isang bagay.

Pilar, Gregorio del (pi·lár gre·gór·yo del)

png |Kas
:
(1875-1899) noong dig-maang Filipino Americano, ang pinakabatàng heneral sa panig ng Filipinas.

Pilar, Marcelo H del (pi·lár mar·sé·lo eyts del)

png |Kas
:
(1850-1896) ma-nunulat at abogadong lider ng kilusang propaganda at editor ng La Solidaridad.

pi·lár

png |Ark |[ Esp ]

pi·la·ré·te

png |Ark |[ Esp ]
1:
patayông bahagi ng balangkas na sumusuhay o tumutukod sa dingding
2:
nakata-yong balangkas ng tabike.

pí·las

png
1:
maliit na piraso ng papel, tela, at katulad
2:
púnit o pagpúnit — pnr pi·lás. — pnd i·pí·las, pi·lá·san, pi·lá·sin, pu·mí· las

pi·lát

png |Zoo |[ Kap Tag War ]
:
esperma ng lalaking isda.

pí·lat

png |Med |[ Kap Tag ]
:
bakás ng gumalíng na sugat, pasò, at kauri : BÁKAT, BAKÁT2, BIYÚK, KÓLAD, KURIKÓNG2, PALÎ2, PIGLÁT, PILÀ2, PÓNUNG, SCAR1, ULÁT, UWÁT var péklat Cf PÉKAS

pi·lá·tan

png |[ Kap ]

pí·law

png
1:
Med paghapdi ng matá dulot ng sugat
2:
paglabo ng tubig dahil sa paghalo ng lason sa isda
3:
[Hil] sirà1

pi·lá·way

png |[ ST ]
:
alkitran na kulay putî.

pi·lá·wi

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng píli.

pi·láy

pnr |Med
:
nawala sa wasto o li-kás na ayos ; may pílay : BALÎ2, BASISÍK, PILANTÓD1

pí·lay

png |[ Bik Tag ]
1:
Med butó na nawala sa wasto o likás na ayos : BALÌ2, BÉLLES, BÓLLO, FRAC-TURE1, LÓBAG, LÓOD, LUGPÍ, PAKLÎ2, PIÁNG2, PIÓL, POTÉR, SPRAIN1 Cf PÓLYO — pnd pi·lá·yan, pi·lá·yin, pu·mí·lay

pi·lay·láy

pnd |i·pi·lay·láy, ma·mi·lay· láy, pu·mi·lay·láy
:
lumitaw nang bu-ong hinhin, gaya ng ngiti Cf MUTAWÌ