hinto


hin·tô

png |pag·hin·tô
:
pagbibigay ng pansamantala o lubusang wakas sa isang kilos, gawain, o proseso : ARÉSTO2, CEASE, DÚLUG1, DÚTOT, GÍMMANG, HALT1, HÁPIT4, HIGKÁT, HIMPÓT2, HUMPÁY, HÚNONG, INTERUPSIYÓN2, MÁNDAL, PÓNDO3, SARDÉNG, STOP1, TAHÁN, TANTÁN1, TÍGIL1, TÍMIK1, TÓNDA, TUKNÁNG1, UKÓY, ÚNTOK Cf HIMPÍL, HIPÁHIP, UNTÓL1 — pnd i·hin·tô, hin·tu·án, hu·min·tô.

Hin·tô!

pdd

hin·tód

png
:
atras-abanteng galaw ng baywang sa paglalakad ng isang pilay o lumpo var hintór