imi


i·mî

pnr

i·míd

png |pag-i·míd
:
tingin na may halòng hinala : ASKANCE

i·mí·do

png |[ Ilk ]

í·mi·gránt

png |[ Ing immigrant ]
1:
tao na na dumating sa isang bayan para makipanirahan sa katutubo doon : IMMIGRANT, INMIGRÁNTE
2:
anumang nahihinggil dito : IMMIGRANT, INMIGRÁNTE

i·mi·grán·te

png
:
varyant ng inmigránte.

i·mi·gras·yón

png
:
varyant ng inmigrasyón.

i·mík

png
1:
[Kap Tag] pagsasalita bílang pagputol sa katahimikan o pananahimik : ARIMEKMÉK2, BÚLAD, KIBÔ2, TULINGÁW
3:
pagsasalita nang mahinahon na sapat lang upang marinig — pnd u·mi·mík, i·i·mík.

im-ím

pnd |i·im-ím, mag-im-ím, u·mim-ím |[ ST ]
:
itikom ang bunganga at nguyain ang ngangà sa pagitan ng mga ngipin.

imine (í·min)

png |Kem |[ Ing ]
:
compound na kinabibilángan ng pangkat ng NH na sumanib sa non-acid.

í·ming

png |Ana |[ Ilk ]

i·mís

png |pag-i·i·mís
1:
pagtatago ng isang bagay upang ilihim
2:
pagliligpit nang maayos sa bagay-bagay.

í·mis

png |[ Pan ]

i·mi·ta·dór

png |[ Esp ]
:
tao na nanggagaya.

i·mi·tas·yón

png pnr |[ Esp imitación ]

imitation (i·mi·téy·syon)

png pnr |[ Ing ]