iwa


i·wà

png
1:
sugat na likha ng pagsaksak ng patalim
2:
pag-i·wà kilos para lumikha ng iwà
3:
[Kap] uri ng itak.

í·wa

png
1:
[Seb] yáya
2:
[War] hiwà.

í·wad-í·wad

png |Zoo
:
uri ng ibon (family Motacillidae ) na malimit makíta sa tabi ng tubigan, mahabà ang buntot na gumagalaw nang pababâ at pataas, karaniwang abuhin at itim ang pang-itaas na bahagi ng katawan at dilaw o putî ang pang-ibabâng bahagi ng katawan : ANANÁKYOD, PAYUGYÓG, WAGTAIL

í·wag

png |[ Hil ]
2:
[Seb] sulô.

í·wak

png
1:
sa paglilimbag, kunyas

Í·wak

png |Ant
:
pangkating etniko na matatagpuan sa Nueva Viscaya.

i·wál

pnr |[ ST ]

í·wal

png
1:
paggalaw sa katawan upang alisin ang sakít nitó, gaya kung nangalay sa matagal na pagkakaupô
2:
[Bik] lában.

í·wan

pnd
1:
lumayô sa isang pook : ABANDONÁ, ARÓGAN, BAYÁAN, LÁKWAN, TAYNÁN, WÁLAT
2:
hayaang manatili sa isang posisyon o kalagayan : ABANDONÁ, ARÓGAN, BAYÁAN, LÁKWAN, TAYNÁN, WÁLAT
3:
lumayô at pabayaan ang isang bagay, tao, tungkulin, at iba pa : ABANDONÁ, ARÓGAN, BAYÁAN, LÁKWAN, TAYNÁN, WÁLAT
4:
huwag isáma o isabay, karaniwan sa isang lakad : ABANDONÁ, ARÓGAN, BAYÁAN, LÁKWAN, TAYNÁN, WÁLAT — pnd i·wá·nan, mag-í·wan, mág·pa·í·wan, mang·í·wan.

i·wáng

pnr |[ Iva ]
:
bukás nang bahagya, karaniwan sa pinto o bintana Cf ÁWANG

í·wang

png |[ Bik Tag ]
:
paglilinis ng bahagi ng puwit matapos tumae : ÍLO1 Cf PAMANDÉWANG

í·wang

pnr |[ ST ]

í·war

pnr |[ ST ]
:
varyant ng iswár.

í·was

png |pag-í·was
1:
pagliligtas ng sarili laban sa anumang panganib : ANGÍYAS, DETOUR2, IYAWARÍ, KOLIWÁS, LIKÁY
2:
paglihis sa anuman o kaninuman : ANGÍYAS, DETOUR2, IYAWARÍ, KOLIWÁS, LIKÁY Cf AVOID, ÍLAG — pnd i·wá·san, u·mí·was.