kabal


ka·bál

png
1:
Mit [Bik Hil Kap Tag] mahiwagang likido o agimat na gi-nagamit upang huwag tablan ng bá-la o patalim
2:
Bot tawag sa bunga ng sasâ : mutià
3:
[Ilk] balutì
4:
[ST] yamot o inis na nagdudulot ng pa-nginginig, gayundin ang pangi-nginig ng tuhod kapag nagsasalita sa harap ng maraming tao.

ka·bál

pnr |Alp
:
hindi nasasaktan ang damdamin.

ká·bal

png
1:
Bot punongkahoy (Frag-raea raemosa ) na tumataas nang 6 m, matabâ at biluhabâ ang dahon, at may putîng bulaklak at balakbak na napagkukunan ng gamot laban sa kagat ng ahas : libakan, talob-álak
2:
Bot [ST] malalaking priholes
3:
Med [ST] paglakí ng tiyan dahil sa lamig, o pagkaempatso.

ka·ba·lá·ka

png |[ Hil Seb ]

ka·ba·lán

png |[ ST ]
:
táong gumagamit ng kaniyang pangkulam.

ka·bá·lan

pnr |[ ST ]
:
malaki ang tiyan dahil sa pagkain ng anumang hindi matunaw.

ka·bá·lang

png |Zoo |[ Bik ]

ka·ba·lan·táy

png |[ ka+balantay ]
1:
anumang katabi o karugtong ng isang bagay
2:
pag-aari, tulad ng lu-pa, na karugtong o kalapit nitó.

ka·ba·lát

png |[ ka+balát ]
:
tao na nabibílang sa isang lahi.

ka·bal·ba·lán

png |[ ka+balbal+an ]

ka·bal·dú·gan

png |[ Kap ]

ka·ba·lén

png |[ Kap ka+balen ]

ka·bal·gá·ta

png |[ Esp cabalgata ]
:
pangkat ng mga tao na nakasakay sa kabayo o karwahe.

ka·ba·li·án

png |Ana |[ ka+bali+an ]
:
dunggot o dulo ng ilong.

ká·ba·lig·ta·rán

png |[ ka+baligtad+ an ]
2:
panlikod na bahagi ng damit.

ka·ba·li·kán

png |[ ka+balik+an ]
:
panig na panloob o pang-ilalim ng isang damit.

ka·ba·lí·kat

png |[ ka+balíkat ]
:
kasá-ma sa gawain o tungkulin : kabísig

ka·ba·lík·san

png |[ Pan ]

ká·bal-ká·bal

png
1:
[ST] pagkagitla ng puso dahil sa tákot
2:
Say [Tau] sayaw na ginagaya ang pagtatalik ng mga paruparo.

ká·bal-ka·bá·lan

png |Bot

ka·bál·lan

pnr |[ Ilk ]

ka·ba·ló·nga

png |Bot
:
patolang gubat.

ka·bál·wan

png |[ Kap ka+balo+an ]
:
dúnong var kabélwan

ka·bál·yan

png |[ Iba ]

ka·bal·yás

png |[ Esp caballa+s ]
:
uri ng bag na isinasaklalay sa likod ng kabayo o kalabaw.

ka·bál·yas

png |Zoo |[ Bik Ilk Tag Esp caballa+s ]

ka·bal·ye·rí·sa

png |[ Esp caballeriza ]
:
kuwadra ng kabayo.

ka·bal·ye·rí·ya

png |[ Esp caballería ]
1:
Mil hukbong nakakabayo : cavalry
2:
pangkat na mangangaba-yo : cavalry

ka·bal·yé·ro

png |[ Esp caballero ]
1:
Mil Pol sa feudal na Europa, man-dirigmang nakakabayo at nagliling-kod sa isang panginoon : knight1
3:
Bot malaking punongka-hoy (Delonix regia ), may dahong bahagyang mabalahibo, maliliit at pares-pares sa isang tangkay, malalaki ang bulaklak na kaakit-akit at kulay pulá o pulá at dilaw, katutubò sa Madagascar at ipinasok sa Filipinas noong panahon ng Español : arbol del fuego, fire tree, flame tree, flamboyant tree, royal poinciana
4:
Bot masanga na palumpong (Cesal-pinia pulcherrima ) na 5 m ang taas, may dahong maliliit at pares-pares sa mga tangkay na nakakabit sa payat na sanga, at may bulaklak na pulá o dilaw, katutubò sa Tropikong America at ipinasok sa Filipinas noong pana-hon ng Español.

ka·bal·ye·ro·si·dád

png |[ Esp caballe-rosidad ]
1:
Mil Pol sa panahong feudal sa Europa, ang pagiging kabalyero
2:
pagiging maginoo.

ka·bal·yé·te

png |[ Esp caballete ]
1:
Ark pantakip o proteksiyon sa palupo ng bubong, yarì sa kahoy, tisà, o yero
2:
katangan sa paglalagari : sakláng2
3:
sa limbagan, lalagyan ng kaha ng mga tipo
4:
Sin nakata-yông balangkas na karaniwang yarì sa kahoy, at nagsisilbing patungán ng likha ng pintor o ilustrador : easel2

ka·bál·yo

png |Ele |[ Seb Esp caballo ]
:
horsepower var kabáyo