kasam


ká·sam

png
2:
lihim na planong isinasagawâ upang isiwa-lat sa isang takdang oras ; sorpresa bílang isang programa o pagdiri-wang Cf asálto

ka·sa·má

png |Agr |[ Tag War ka+sáma ]
:
tagapagsáka ng lupa o magsasaká ng bukid na pag-aari ng iba : íngkilíno1, kintéro, share cropper, share farmer, ténant2

ka·sá·ma

png |[ ka+sáma ]
1:
kasapi o kalahok sa isang gawain o tungkulin : ábe, agóm2, asosyádo, companion1, fellow1, gáyyem2, íba2, kadwá1, kauban, kavulún, kompanyéro, umbáy1
2:
anumang bagay na kalakip o ibinilang : ábe, agóm2, asosyádo, gáyyem2, íba2, kabílang, kadwá1, kauban, kavulún, kompanyéro
3:
4:
kapanalig sa isang kilusán, samahán, o katulad : ábe, agóm2, asosyádo, comrade, fellow1, gáy-yem2, íba2, kadwá1, kauban, kavulún, kompanyéro

ka·sa·mà·an

png |[ ka+samâ+an ]

ka·sa·mà·ang-pá·lad

png |[ ka+samâ +an+ng palad ]

ka·sa·ma·hán

png |[ ka+sáma+han ]
1:
[ST] lupaing pag-aari ng dalawang tao
2:
[ST] kasáma sa bukid
3:
4:
mga kasáma : fellow1

ka·sam·ba·háy

png |[ ka+isang+ bahay ]
1:
[ST] katulong sa bahay o ng pa-milya
2:
kasáma sa bahay : inmate2

ka·sá·mok

png |[ Seb ]

ka·sam·yén·to

png |[ Esp casamiento ]
:
seremonya ng pagkakasal.