sama


sa·má

png |Kom
:
salaping isinapi o isinosyo sa negosyo.

sa·mâ

png |ka·sa·mà·an
:
anumang mali, hindi kanais-nais, o nagdudulot ng pinsalà : DÁKES, DÁOT, EVIL, KARAT-ÁN, KARÚKAN, KAUGSÁN, LÁIN6, LAKSÓT, RAKÉ, RÂ-OT — pnr ma·sa·mâ.

sá·ma

png
1:
paghahalò ng isang bagay sa anuman : ALPÁ, SAMBÍL
2:
pagtirá o pagpisan sa isang bahay : ALPÁ, SAMBÍL
3:
pakikilahok sa isang organisasyon : ALPÁ, SAMBÍL
4:
pagsasabay sa anumang aktibidad o gawain : ALPÁ Cf JOIN4
5:
paghahatid sa sinuman upang mapatnubayan : ALPÁ, SAMBÍL — pnd su·má·ma, i·sá·ma, mag·sá·ma.

sa·mád

png |Med |[ Hil Seb War ]

samadhi (sa·má·di)

png
1:
sa Budismo at Hinduismo, konsentrasyong dulot ng meditasyon
2:
pinakamataas na yugto ng meditasyon at nakararanas ng kaisahan sa uniberso ang tao.

sa·má·et

png |Bot |[ Iba ]

sa·ma·hán

png |[ sáma+han ]
:
pangkat ng mga tao na may nagkakaisang layunin : BARKÁDA2, BUKLÚRAN1, ORGANISASYÓN1 Cf KAPISÁNAN, LIPÚNAN, LAPÍAN

sa·ma·ín

pnd |[ samâ+in ]
:
dumanas ng kamalasan.

sa·mák

png |Bot |[ Ilk ]

sa·ma·ka·la·wá

pnb |[ sa+ma+ika+dalawa ]
:
pagkaraan ng dalawang araw.

sa·ma·kat·wíd

pnb |[ sa+maka+tuwid ]
:
kayâ nga ; dahil dito ; bunga nitó : ALALAÓNG BAGÁ2, ENTÓNSES2, ÉRGO, GANÌ, KAÍDTO, MANÁ, NGÁPIT, PUWÉS, SÁLIT, THEREFORE

sa·má·ko

png |[ ST ]
:
pagpapaganda o pag-aayos ng bangka.

sá·mal

png
1:
pagsalakay nang buong tapang
2:
lakas ng loob sa paggawa ng isang bagay.

sa·ma·lâ

png |Bot
:
uri ng kamanyang na ginagamit na pansuob.

sa·mán

png |[ ST ]

sá·man

png |[ ST ]
:
muling paglalagay o paghuhulip ng nipa sa bubong.

sá·mang

png |[ Ilk ]
:
aparador na nakakabit sa dingding.

sa·mâ-ng-loób

png
:
hindi kanais-nais na pakiramdam laban sa isang tao o pangkatin bunga ng alitan, hinanakit, salungat na palagay, at katulad, karaniwang kinikimkim o inililihim.

sa·máng-pá·lad

png |[ samâ+ng-palad ]
:
karanasan o pangyayaring nagdudulot ng kapahamakan : KASAMAÁNG-PALAD, MISFORTUNE

sa·mán·sa·mán

png |Med
:
singáw sa rabaw ng dila.

sa·man·tá·la

pnb |[ Kap Tag ]
:
sa loob ng namagitang panahon o kasabay na pagkakataon : ENTRETÁNTO, GONÁGONÁ, HÁBANG1, ÍNTERÍM, LÉGAN, MÁNTA, MEANWHILE, MÚNA2, NGÓMON, SÁMTANG, WHILE Cf PANSAMANTALÁ

sa·mán·ta·lá

pnd |mag·sa·man·ta·lá, sa·man·ta·la·hín
1:
gamitin o huwag sayangin ang pagkakataon o panahon
2:
magmalabis sa paggamit ng pagkakataon.

Sá·mar

png |Heg
:
pulô sa Filipinas, na nása timog silangan ng Luzon.

sa·má·ra

png |Bot |[ Ilk ]

sa·má·ral

png |Zoo |[ Seb Tag ]
:
malaki-laking uri ng isdang-alat (family Siganidae ), maliit ang bibig na mas malapad ang pang-itaas na labì kaysa ibabâ, malapad ang katawan, napakaliliit ng kaliskis, at may makamandag na tinik sa harap ng palikpik sa likod : BALAWÍS, BARÁNGAN, RABBITFISH, TABÁGO, TAMBÁGO, TARAGBÁGO Cf BALIWÍS1, PÁDAS2

Sa·má·ri·tán

png |Ant |[ Ing Heb ]

Sa·ma·ri·tá·no

png |Ant |[ Esp Heb ]
:
tao na matulungin o mapagkawang-gawa : SAMÁRITÁN

samarium (sa·má·ri·yúm)

png |Kem |[ Ing ]
:
metalikong element na matigas at pinilakan (atomic number 62, symbol Sm ).

sa·má·sam

png |Med
:
mumunting taghiyawat sa mukha.

sa·mát

png
1:
dahon ng palma na ginagamit na plato
2:
Bot [Kap] ikmó.

sa·mat-a·ní·to

png |Bot |[ ST ]
:
halamang baging na umaakyat at pumupulupot at hawig na hawig ang mga dahon sa buyo.

Sá·ma Vé·da

png |[ Hin Ing ]
:
isa sa apat na Veda na koleksiyon ng mga awit at inaawit ng pari kung may sakripisyo.

sá·may

png |[ Bik Hil Tag War ]
1:
pagsasáma-sáma ng mga himaymay para bumuo ng disenyo Cf SINAMÁY
2:
[Bik Hil] disenyong mga guhit sa tela Cf RAYÁDO
3:
[Ilk] antók.

sa·ma·yâ

png

sa·má·ya

png |[ Mag ]
:
pagdiriwang dahil sa paggalíng ng maysakít.

sa·may·na·kà

pnr |[ ST ]