kuto


ku·tò

png |[ Seb ]

ku·tô

png
1:
[ST] tunog ng bula o bi-gas na iniluluto
2:
[ST] ingay ng mga gumagapang na kulisap o ng kumu-kulong tiyan
3:
[Iba] kutós2 — pnd ku·mu·tô, ku·tu·án, ku·tu·ín, mag· ku·tô.

kú·to

png |Zoo |[ Bik Hil Ilk Seb Tag War ]
:
parasitong (order Anoplura ) maliit, walang pakpak, sapad ang katawan, at tumítirá sa buhok ng tao o hayop : kutú, lice, óbid, tímak1 var kutó, kóto — pnr ma·kú·to. — pnd ku·tú·han, ku·tú·hin, mag·ka· kú·to

ku·tób

png
1:
[ST] pagiging tíla balisá dahil nahihiya o inuusig ng konsen-siya
2:
[ST] pagkulô ng tiyan
3:
[ST] ingay na nalilikha ng isang tao kapag nagpapaikot-ikot sa isang lugar na masikip
5:
[Bik Tag] paki-ramdam o paniwala sa isang pangya-yari o maaaring mangyari : badlák2, kabá2, pakiram-dám3 var kutóg Cf intuition — pnd ku·mu·tób, ku·tu·bán, mag·ka·ku·tób.

kú·tob

png |[ Seb ]

ku·tód

png
1:
salawal na korto
2:
[War] linyang itim na iginuguhit ng karpintero bílang tanda ng dadaanan ng lagari.

ku·tóg

png
:
varyant ng kutob.

ku·tók

png
:
tunog o iyak ng ilang ibong gubat.

ku·tó-ku·tó

png
1:
[Ilk] Zoo kulisap (family Gerridae ) na nakatirá sa tubig, at mahahabà at mabalahibo ang mga galamay
2:
Ana [Seb] sikmurà1
3:
Zoo [War] kitikiti1

ku·tô-ku·tô

png |Zoo
:
uri ng gagam-bang tubig : kútong túbig

ku·tón

png
1:
pagpapakitid o pagpapa-ikli sa káyo o papel sa pamamagitan ng pagtitiklop o pagtutupi, ginagamit din upang tumukoy sa kunot ng noo dahil sa gálit o sa kulubot dahil sa pagtanda, at sinasabi namang “walang kutón ang loob “ ang táo na matapat — pnd i·ku·tón, mag·ku·tón
2:
Zoo [Ilk] langgám.

ku·tóng

png |Bot |[ War ]
:
tangkay ng bulaklak.

kú·tong-á·so

png |Zoo |[ ST kúto+ng aso ]

kú·tong-lu·pà

png |Zoo |[ kúto+ng lupa ]
:
uri ng kuto na tumitirá sa lupang kinalalagyan ng tapayan.

kú·tong-tú·big

png |Zoo |[ ST kuto+ng tubig ]

ku·tós

png
1:
[ST] ingay na likha ng mga dagâ na nása mga dahon ng nipa
2:
[Iba Pan Tag] papitík na ka-tok sa tuktok bílang parusa : kutô3