lansa


lan·sá

png
1:
[Kap Tag] amoy o lasa ng isda o kayâ’y ng tumagas na dugo : ANGÓ, LANGSÍ, LANGSÎ, LÁNAM
2:
[Ilk] pakò1

lán·sa

png |[ Esp lanza ]

lan·sa·dé·ra

png |[ Esp lanzadera ]
:
ikiran ng sinulid na may dalawang matulis na dulo, ginagamit upang dalhin ang mga pahaláng na sinulid sa pagitan ng mga paayón na sinulid : BARTÍLIYÁ, LÚNGA, LÚNGON1, LUNGÓNEN, PARÚ, SHUTTLE1, SÚYOD3 Cf SIKWÁN1-2

lan·ság

png
:
pagsirà sa isang pangkat, samahán, o estado : LASÁY Cf BUWÁG — pnd i·pa·lan·ság, lan·sa· gín, lu·man·ság.

lan·ság

pnr
:
binaklas o tinanggal nang isa-isa ang mga piyesa o bahagi : ABAGBÁG, ABÚYAK, BÚNGKAG2, LANTÁG, LASÂ, LÁSI

lan·sák

png
1:
[ST] kasunduan o sabwatan ng dalawa
2:
[ST] transaksiyon sa pantay-pantay na paghahati

lan·sák

pnr
1:
maramihan o sáma-sáma, gaya ng pagbili nang pakyawan : PINLÁK

lán·sak

png
:
[Mrw] sálot1

lan·sá·kan

png |Kom |[ lansak+an ]

lan·sáng

pnr
1:
nása direksiyon túngo sa harap, o direksiyon kaharap ng lumalakad o naglalakbay : ADELÁNTE, FORWARD1, ONWARD, PASULÓNG
2:
nása posisyon upang sumulong o magtagumpay : ADELÁNTE, FORWARD1, ONWARD, PASULÓNG
3:
nása posisyon túngo sa hinaharap : ADELÁNTE, FORWARD1, ONWARD, PASULÓNG

lán·sang

png |[ Hil Seb Tau War ]
2:
Kem [Bik] bákal.

lan·sá·ngan

png
:
malaking daan para sa mga sasakyan gaya ng abenída, boulevard, at háywey.

lán·sar

pnd |i·lán·sar, lu·mán·sar, mag·lán·sar |[ Esp lanzar ]
:
ilunsad, gaya ng paglansar sa kandidatura.