leg


leg

png |[ Ing ]
1:
3:
bahagi o yugto, hal ng isang mahabàng karera o paglalakbay.

legacy (lé·ga·sí)

png |[ Ing ]
1:
pamana o regalo na nása testamento
2:
anumang ipinása o ipinamana ng sinumang nauna.

le·gá·do

png |[ Esp ]
2:
kinatawan sa ibang bansa, gaya ng sugo, konsul, at embahador.
le·ga·li·dád

png |[ Esp ]
:
pagiging ayon sa batas.

lé·gan

pnb |[ Pan ]

Legaspi, Miguel Lopez de (le·gás·pi mi·gél ló·pez de)

png |Kas
:
1510-1572, matagumpay na kongkistador na Español at unang hinirang na gobernador heneral ng Filipinas.

Le·gás·pi

png |Heg
:
lungsod sa Albay at kabesera ng lalawigan.

le·gas·yón

png |[ Esp legación ]
1:
lupon ng mga kinatawan
2:
opisina at kawani ng ministro ; tahanang opisyal ng ministro : LEGATION

legate (lé·git)

png |[ Ing ]
1:
kasapi ng klero na kumakatawan sa Papa
2:
bise ng heneral ; gobernador o bise ng gobernador ng lalawigan.

legation (le·géy·syon)

png |[ Ing ]

legato (li·gá·to)

png |Mus |[ Ita ]
:
malumanay na paraan o daloy.

legend (lé·dzend)

png |[ Ing ]
2:
listahang nagpapaliwanang sa mga simbolong ginamit sa mapa o tsart.

legendary (le·dzen·dá·ri)

png |[ Ing ]
1:
iniuugnay sa alamat
2:
kagila-gilalas at maaaring ituring na alamat.

legerdemain (le·dzér·de·méyn)

png |[ Fre ]
1:
bilis o husay ng kamay sa salamangka

leger line (lé·dzer layn)

png |Mus |[ Ing ]
:
maikling linyang idinadagdag kung kailangan sa itaas o ibabâ ng staff upang itaas ang tono.

le·gét

png |Med |[ Mrw ]

legging (lé·ging)

png |[ Ing ]

lég·horn

png |[ Ing ]
1:
dayami na pino at tinirintas
2:
sambalilo o sombrerong gawâ rito.

Lég·horn

png |Zoo |[ Ing ]
:
uri ng manok na marami kung mangitlog.

legion (lí·dzon)

png |[ Ing ]

legislation (le·dzis·léy·syon)

png |Bat |[ Ing ]

legislator (le·dzis·léy·tor)

png |[ Ing ]

legislature (le·dzis·léy·tyur)

png |Pol |[ Ing ]

legitimate (le·dzí·ti·méyt)

pnr |[ Ing ]

lég·leg

png
1:
[Igo] unang araw pagkatapos ng libing
2:
[Igo] pag-aalay upang maiwasan ang kamatayan o impeksiyon
3:
[Mrw] bagábag.

lég·man

png |[ Ing ]
:
tao na nagtatrabaho upang mangalap ng balita o gumanap ng iba’t ibang gawain.

lé·go

png
1:
[Esp] láyko2
2:
[Mrw] téla.

Lé·go

png |[ Ing ]
:
laruan na yarì sa plastik na bloke at pinaghuhugpong upang makabuo ng iba’t ibang hugis.

le·gúm·bre

png |Bot |[ Esp ]
1:
haláman (family leguminosae ) na namumunga ng gulay na butó, hal sitaw, bataw, at iba pa : LEGUME
2:
bunga ng halámang ito na ginagawâng gulay : LEGUME

legume (lég·yum)

png |Bot |[ Ing ]

lég·wa

png |[ Esp legua ]

lég·work

png |[ Ing ]
:
trabaho o gawain na nangangailangan ng malimit na paglilibot o paglalakad.