mahal


ma·hál

png |[ Bik Hil Seb Tag War ]

ma·hál

pnr |má·ma·há·lin |[ Bik Hil Seb Tag War ]
:
may mataas na halaga o presyo : EXPENSIVE1, FIRST-CLASS2, MABABARARGÂ, MABLÍ, MAL1, NANGÍNA, RICH5

ma·há·la

png |[ ST ]
:
pag-aalaga sa isang bagay Cf BAHALÀ

ma·ha·la·gá

pnr |[ ma+halaga ]

ma·há·lay

pnr |[ ma+hálay ]
:

ma·ha·lim·ba·wa·ín

pnr |[ ma+halimbawa+in ]
:
madalîng umunawa ng kalagayan ng iba o maunawain.

Ma·hál na Á·raw

png
:
isang linggo ng paggunita sa mga hulíng araw ni Jesus hanggang Linggo ng Pagkabúhay : HOLY WEEK, SEMÁNA SÁNTA

ma·ha·lu·mig·míg

pnr |Mtr |[ ma+halumigmig ]
1:
sa klima, mainit at nakapapawis : DAMPÓG, HUMID
2:
sa hangin, mamasâ-masa : DAMPÓG, HUMID