mano


má·no

png |[ Esp ]
1:
2:
ang pagkuha ng kamay ng nakatatanda at paghalik dito o pagdantay nitó sa noo bilang tanda ng paggálang
3:
Isp sa laro, ang unang papalò o títíra
4:
sa trapiko, ang liko sa kanan Cf SÍLYA2
5:
yunit ng pagsukat sa bigat o bilang ng mahihiblang produkto : SANLÍKAW
6:
dalawang dosenang papel o katulad — pnd i·má·no, mag·má·no, ma·nú·han, pag·ma·nú·han
7:
pinaikling her· má·no.

Má·no!

pdd
:
pinaikling Maáno!

ma·no·bò

png |[ Hil ]

Ma·nó·bo

png
1:
Ant pangkating etniko na matatagpuan sa Sarangani, Agusan del Sur, Davao, Bukidnon, at Cotabato
2:
Lgw tawag din sa wika nitó.

mán-og

png |Zoo |[ Hil ]

ma·nó·ho

png |[ Esp manojo ]

ma·nók

png |[ ST ]
1:
Zoo [Bik Hil Ilk Mrw Pan Seb War] hayop (Gallus gallus ) na kauri ng ibon ngunit higit na malakí at mababà lámang kung lumipad : CHICKEN, MANÛ, MÁNUK1

má·nok

png |[ Pan ]

má·nok-má·nok

png
1:
[Bik] alipáto2
2:
Zoo [Tau Iva] íbon1
3:
Sin [ST] anyo ng ibon sa mga kuwadro ng pintura o pagboborda
4:
Mtr [Mrw] unós.

ma·nól

pnr |[ Hil ]

máno-má·no

pnr |[ Esp mano+mano ]
:
labanán ng dalawa o mahigit na tao at hindi gumagamit ng anumang sandata.

má·no-má·nok

png |[ Iva ]

manometer (ma·nó·mi·tér)

png |[ Ing ]

ma·nó·met·ró

png |[ Esp ]
:
kasangkapang pansúkat ng mga gas at likido : MANOMETER

má·nong

png |[ Esp hermano ]
1:
laláking deboto
3:
tawag sa sinumang nakatatandang laláki, má·nang4 kung babae.

ma·nó·no

png |[ ST mang+suno ]
:
paninirahan sa bahay ng iba kasáma ang may-ari nitó.

ma·no·ó·rot

pnr |[ Pan ]

má·nor

png |[ Ing Lat ]
1:
Ark malakíng bahay, karaniwan sa probinsiya
2:
Ekn sa Britanya, yunit ng lupa na binubuo ng tirahan ng pinunò at mga lupang pinauupahan ; o pamamahalang feudal sa mga lupa.

ma·nót

pnh |[ Ilk ]

má·noy

png |[ Bik ]