mula


mu·lâ

png

mu·lâ

pnr
:
kinuha, ibinatay, o hinango ; karaniwang dinurugtungan ng sa, kinuha sa, ibinatay sa, o hinango sa.

mu·lâ

pnt
:
tumutukoy sa panahong namagitan, sa panahong binanggit, at sa panahong isinasaalang-alang, karaniwang may katambal na “hanggang,” nagsasaad ng simula ng isang kilos, proseso, at katulad na pangyayari hal, “mula U.P. hanggang EDSA ” : FROM1

mu·lâ

pnb
:
karaniwang may kasunod na “nang” hal, “mula nang mawala ang mananakop …” : SINCE

mú·la

png
1:
Zoo [Esp] anak ng kabayo at asno at ginagamit sa pagbuhat at paghila ng mabibigat na bagay : MULE
2:
[Esp] tawag sa sapatos ng Papa
3:
Bot [Ilk] haláman2

mu·là·an

png |[ mula+an ]
1:
pook, tao, o lugar na pinagbubuhatan o nakukuhanan ng isang bagay : SOURCE
2:
sa pagsasalin, ang wika ng orihinal na teksto o akda.

mu·la·bá·go

png |Bot |[ Mag ]

mu·la·gà

pnr

mu·lá·ga

png |[ ST ]
:
pagiging mulát ang mga matá.

mu·la·gát

pnr |[ Kap Ilk Tag ]
:
dilát na dilát at hindi kumukurap.

mu·lá·gat

png |[ Ilk Kap Tag ]

mu·la·gá·tan

pnd |[ Ilk ]
:
palakihin ang matá dahil sa galit Cf MULAGÁT

mu·la·là

pnr |[ Kap ]
:
tunggak at mahinà ang ulo.

mu·la·lâ

pnr |[ Kap Tag ]

mu·lá·la

png |[ Kap ]

mú·la·mú·la

png |Bot |[ Iba ]

mú·lan-bú·lan

png |Zoo |[ Bik ]

mu·lan·bu·wát

png |[ ST ]
:
simula o batayan na anumang bagay.

mu·lan·dá·naw

png |[ ST ]
:
mga unang patak ng ulan.

mú·lang

png |Bot |[ Iba ]

mu·lang·di·lím

png |Asn |[ ST ]
:
unang araw ng pagliit ng buwan.

mu·lá-pu·lá

png |[ War ]

mu·lá·ran

png |[ ST ]
1:
Sin disenyo sa kahoy o metal
2:
Bot sahà.

mu·lát

pnr
1:
[ST] maliwanag at malinaw
2:
[Kap ST] bukás, kung sa matá
3:
[Kap ST] may sapat na kaalaman.

mú·lat

png
1:
pag·mú·lat pagbukás ng matá
2:
pag·mu·mú·lat pagtutu-rò ng kaalaman at mga kailangan sa búhay hábang lumalaki ang isang batà.

mu·la’t mu·lâ

pnb |[ mula+at+mula ]
:
simula pa sa pinakasimula : MULA’T SAPÚL

mu·lá·to

png pnr |Ant |[ Esp Ing mulatto ]
:
anak o nagmula sa pinaghalòng lahi.

mu·lá·to

png |Bot |[ Seb ]

mu·la’t sa·púl

pnb |[ mula+at+sapul ]
:
mula’t mulâ.

mu·lá·win

png |Bot |[ Hil Kap Seb Tag War ]
:
matigas at malakíng punongkahoy (Vitex parviflora ) na bughaw ang bulaklak na mabalahibo ang labas na bahagi, katutubò sa Filipinas at karatig-bansa : BULÁWEN, HAMULAWÓN, HAMURÁWON, SÁGAT1 var moláve

mu·láy

pnd |i·mu·láy, mag·mu·láy, mu·la·yín |[ ST ]
:
hatiin o pagpira-pirasuhin.

mu·láy

png
:
sa Batangas, baryá1–2

mu·la·yíng

png |[ ST ]
1:
pag-aari o lupain na ibinigay sa aliping tagapagsilbi upang ito’y kaniyang pakinabangan
2:
isang bahagi ng ari-arian na ibinibigay ng ama o ina sa isang anak.