paka


pa·ká-

pnl
1:
pambuo ng pandiwa, kinakabitan ng hulaping -an ang salitâng-ugat at nagsasaad ng paggawâ ng higit sa nararapat hal pakaása, pakatiyák
2:
pambuo ng pandiwa, kinakabitan ng hulaping -an ang salitâng-ugat, at nagpapahiwatig ng masidhi at hindi pangkaraniwang paggawâ o pagsasagawâ, hal pakátaasán, pakálakasán
3:
pambuo ng pandiwa, kinakabitan ng hulaping -in ang salitâng-ugat, at nagsasaad ng paulit-ulit at pulidong paggawâ, hal pakálinísin, pakáayúsin.

pa·kâ

png |Zoo |[ Ilk ]
1:
balát o talukab ng mollusk
2:
Zoo uri ng mollusk
3:
[Hil] palakâ.

pá·ka

png
1:
[ST] pagbásag ng isang bagay na yari sa metal katulad ng singsing o posas
2:
[Hil] kasuotang pang-ibaba
3:
Kol pinaikling anyo ng pakawala1

pa·ka·am·mó

png |[ Ilk paka+ammó ]

pa·ka·a·ngób

png |[ Pan paka+angób ]

pa·ka·bá·yo

png |[ pa+kabayo ]
:
bakal o kahoy na nakakabit sa gawing ibabâ ng araro at kábitán ng panaklayan.

pá·kad

png |[ Ilk ]
:
kawayang paanan ng baul.

pá·ká·in

png |[ ST ]
:
ang ipinagkaloob o tinanggap na bahagi sa bayad para sa isang gawain.

pá·ka·i·nín

png |[ pa+kain+in ]

pa·ká·kak

png |Mus |[ Kap Tag ]
:
malaking kabibe na hinihipan at ginagamit na panghudyat Cf KÓNTSA1

pa·ka·ka·nán

png |[ ST ]

pa·ká·kas

png |[ ST pa+kakas ]
1:
mga gamit kaugnay ng bangka
2:
trabaho ng panday.

Pá·kak-ká·ro

png |[ Bag ]
:
taunang pagdiriwang at pagsamba.

pa·kál

png |Zoo |[ Bik ]

pa·ka·lí·kas

png |[ Pan ]
:
málay o kamalayan.

pa·ka·lik·ná

png |[ Pan ]
:
málay o kamalayan.

pa·kal·kál

png |Bot |[ Kap pa+kalkal ]

pa·ka·lóg

png |[ pa+kalog ]
:
laruang tumutunog para sa sanggol : KALÓG2, RATTLE3

pa·ka·má·yaw

png |[ ST ]
:
pagsasabi ng isang bagay nang dahan-dahan.

pa·kán

png

pá·kan

png |Zoo |[ Bik ]

pa·ka·nâ

png |[ ST ]
1:
pakinábang1 o pinaggagamitan
3:
lihim na plano o balak na isagawâ ang isang layunin, karaniwang labag sa batas, masamâ, at salungat sa umiiral : ARTIPISYO1, PLOT1, PLOY, SLEIGHT1 — pnd mág·pa·ka·nâ, pa·ka·na·án, i·pa·ka·nâ.

pa·káng

png
1:
[ST] matinding pagod
2:
[Hil War] palupalo
3:
[Hil Seb] pukpok.

pá·kang

png
:
yupì o bungì sa kasang-kapan.

pa·ka·nó·no

png |[ Mrw ]

pa·ka·o·ná

png |[ Ilk ]

pa·ka·rá·rek

png |[ Mrw ]

pa·ka·rás

png |[ Hil Seb War ]

pa·kár·so

png |[ Ilk ]
:
kubong may dingding at ginagamit na pahingahan sa bukid o rantso.

pá·kas

png |[ Hil Seb ]

pa·ká·sam

png |[ ST ]
:
burong may asin at kanin.

pa·ka·síng

png |[ pa+kasíng ]

pa·ka·si·yét

png |[ Ilk ]
:
arnibal mula sa purong katas ng kaong.

pa·kas·kás

png |[ ST pa+kaskás ]
:
minatamis na pulut at niyog, hinulma at pinatuyo sa dahon ng buli, at inayos nang pabilóg Cf PANOTSÁ

pa·kát

png |[ Kap ]
1:
pagdidikit sa isang bagay — pnd mag·pa·kát, pu·ma·kát, i·pa·kát
2:
Med pagiging bulol sa pagsasalita.

pa·ka·tál

png |Lgw |[ pa+katal ]
:
sa punto ng artikulasyon, tunog na binibigkas nang may mabilis na panginginig ng dila hábang ito ay bahagyang naka-dampi sa ngalangala, gaya ng sa katinig na r : TRILL1

pa·ka·tá·o

png |[ Mrw ]

pá·kat-á·so

png |Bot

pa·ká·ti

png |[ Ilk ]
:
halò-halòng dahon, bulaklak, ugat, tangkay, at yerbang pinakuluan o ibinabad sa alak.

pa·ka·tíng

png |[ Ilk ]
:
ritwal ng pagpunta ng bagong kasal sa bagong tayông bahay o sa bahay ng kanilang mga magulang.

pa·káw

png |[ Iva ]

pá·kaw

png
1:
[Tsi] kawit o saráhan ng hikaw — pnd mag·pá·kaw, pa·ká·wan, i·pá·kaw, i·pam·pá·kaw
2:
[Bik Hil Pan] puluhán
3:
[Seb] búsal.

pa·ka·wa·lâ

png |Kol |[ pa+ka+wala ]

pa·ká·wan

png |Bot |[ Ilk ]

pa·ka·wár

png
:
sa sinaunang lipunang Bisaya, telang nakasabit sa gawing likuran ng bahag.

pa·ka·wáy

png |Ntk |[ pa+kaway ]
:
katig ng bangka.

pá·kaw·pá·kaw

png |[ War ]

pá·kay

png
1:
[ST] láyon1
2:
ang ibig sabihin o ipahayag ng isang nag-sasalita o sumusulat
3:
[Bik Hil War] balyan na gawâ sa nilálang tambo.

pa·ka·yá

png |Ntk |[ ST ]

pa·ka·yán

png |[ ST ]
:
banderitas at palamuti ng sasakyang-dagat.

pa·ká·yan

png |[ ST ]
1:
mina ng ginto
2:
pag-uumapaw sa lahat ng maha-lagang bagay.