pale


pale (peyl)

pnr |[ Ing ]

pá·le

png |Bot |[ Kap ]

pa·léd·to

png |[ Mad ]

pa·lék

png |[ Iva ]

pa·lén·dag

png |Mus |[ Mag ]
:
plawtang kawayan, nása dulo ang hugis labìng ihipán : BAGÁKAY2, BALDÓNG, BANGHI, BAYAGSIK, BIYANGSÍK, BUNÁBON, ENOPPÓK, LAGTÚBAN, PALDÓNG, SINONGYÓP, TALADÌ, TANGGAB, TULÁLE1

pa·léng·ke

png |[ Mex palenque ]
:
isang lantad na pook o gusali na pinagtiti-punan ng mga tao upang bumili o magbili ng sari-saring produkto : BARAKA1, MÁRKET, MART2, MERKÁDO, PÁMILÍHAN, SAÚDAN, SOUK Cf GRÓSERÍ, PARIÁN, SUPERMÁRKET, TALIPAPÂ, TIYANGGE

paleo- (pá·le·yó)

pnl |[ Ing ]
:
pambuo ng pangngalang nangangahulugang sinauna, hal paleography.

paleoanthropology (pa·le·yón-tro·pó·lo·dyí)

png |[ Ing ]
:
sangay ng antropolohiya na tumutukoy sa fosil na huminid.

Paleocene (pa·le·yo·sín)

pnr |[ Ing ]
:
tumutukoy sa tersiyaryong panahon sa pagitan ng panahong Cretaceous at Eocene.

paleogeography (pá·le·yó·dye·óg·ra· fí)

png |[ Ing ]
:
pag-aaral sa heograpikong katangian ng sinaunang panahon.

paleography (pá·li·yó·gra·fí)

png |[ Ing ]

pa·le·óg·ra·pí·ya

png |[ Esp paleografía ]
1:
sinaunang paraan ng pagsulat, gaya ng mga dokumento o inskripsiyon ; sinaunang mga akda : PALEOGRAPHY
2:
pag-aaral ng sinaunang akda, gaya ng pagtáya ng petsa at pinagmulan : PALEOGRAPHY

paleolithic (pál·yu·lí·tik)

pnr |Ant |[ Ing ]

pa·le·o·li·ti·kó

pnr |Ant |[ Esp paleolitico ]
:
hinggil sa sinaunang bahagi ng Stone Age, na umiral ang kauna-unahang paggamit ng mga kasangkapang bató : PALEOLITHIC Cf NEOLITHIC

paleontology (pá·li·yon·tó·lo·dyí)

png |[ Ing ]
:
sangay ng agham na tumatalakay sa pag-aaral hinggil sa fosil ng mga hayop at haláman.

Paleozoic (pá·le·yo·zó·ik)

pnr |[ Ing ]
:
tumutukoy sa heolohikong panahon sa pagitan ng Precambrian at Mesozoic.

Pa·les·tí·na

png |Heg
:
sinaunang bansa sa Gitnang Silangan at nása silangang baybayin ng Mediteraneo : PALESTINE

Palestine (pá·les·tín)

png |Heg |[ Ing ]
:

Palestine Liberation Organization (pá·les·tín li·bi·réy·syon ór·ga·ni·zéy· syon)

png |Kas Pol |[ Ing ]
:
organisas-yong pampolitika at pangmilitar na nabuo noong 1964 upang pag-isahin ang mga pangkat ng ilang Arabeng Palestino : PLO

Palestinian (pa·lis·tín·yan)

png |Ant |[ Ing ]
:

Pa·les·tí·no

png |Ant |[ Esp ]
:
tao na katutubò at naninirahan sa Palestina : PALESTINIAN

pa·lé·ta

png |[ Esp ]
1:
Sin tabla na manipis, karaniwang biluhaba, may bútas na hugis hinlalaki sa isang dulo, at ginagamit ng mga pintor sa paghahalò ng mga kulay : PALETTE
2:
anumang lapad na rabaw na ginagamit ng pintor sa ganitong gawain : PALETTE
3:
set ng kulay na nakalagay dito : PALETTE
5:
maliit na pála
6:
Ntk dahon ng sag-wan
7:
Agr tiniban, kawayan, o tablang ginagamit sa pagpapatag ng linang na punlaan pagkatapos masuyod
8:
Agr kasangkapang gina-gamit sa pagpapaputik sa punlaan.

pa·le·tá·da

png |[ Esp ]
:
pagkikinis ng rabaw na kongkreto var palitáda

palette (pá·lit)

png |[ Ing ]