panahon


pa·na·hón

png |[ Bik Hil Mag Seb Tag War ]
1:
ang sistema ng mga pagka-kasunod-sunod ng relasyon ng anu-mang bagay o pangyayari sa iba, gaya ng nakaraan, pangkasalukuyan, at panghinaharap ; ang habà o tagal na ipinalalagay na kasáma ng kasalu-kuyang búhay, gaya ng kaibahan ng búhay mula sa dáratíng at sa búhay na walang-hanggan : BATTÁWAY, CYCLE1, DAY2, EDÁD2, MÁTEY, MÚSIM1, ORAS4, PANAWÉN, PERIOD2, PERYÓDO
2:
isa sa apat na panahon ng taon na nagsisimula sa equinox o solstice ba-tay sa astronomiya, ngunit nagsisi-mula naman sa magkaibang petsa sa magkaibang klima batay sa heogra-piya : PERIOD, PERYÓDO
3:
ang mala-king interval ng oras na napakahalaga sa búhay ng tao : MÁSA1, SEASON
4:
aang kalagayan ng atmospera na may kaugnayan sa hangin, temperatura, lambong, halumigmig, presyur, at iba pa bmalakas na hangin o bagyo o magkasámang malakas na hangin at bagyo : WEATHER
5:
abahagi ng taon na inilalarawan ng partikular na kondisyon ng panahon4 temperatu-ra, at iba pa bpanahon ng kasaga-naan : SEASON

pa·ná·hon

png |[ ST ]
:
paninirahan ng isang tao sa bahay ng ibang tao upang protektahan ang una ng huli.

Pa·na·hóng Bá·kal

png |[ panahon+na bakal ]
:
Iron Age.