paro


pá·ro

png |Zoo |[ Kap ]

parochial (pa·rók·yal)

pnr |[ Ing ]

pá·ro·díst

png |Lit |[ Ing ]

pa·ro·dís·ta

png |Lit |[ Esp ]
:
manunulat ng parodya : PÁRODÍST

parody (pá·ro·dí)

png |Lit |[ Ing ]

pa·ród·ya

png |Lit |[ Esp parodia ]

pa·rók

png |[ Pan ]

pá·rok

png |[ Ilk ]
:
latak ng alak.

pa·ro·kâ

png |[ ST ]

pa·ró·ko

png |[ Esp parroco ]
:
paring namamahala sa isang parokya Cf KÚRA, PASTÓR

pa·rók·pok

png |[ Ilk ]

pa·rók·ya

png |[ Esp parroquia ]
:
teri-toryong sakop ng kura paroko : PARISH

pa·rok·yál

pnr |[ Esp parroquial ]
1:
hinggil sa parokya : PAROCHIAL
2:
hinggil sa paaralan o edukasyong ipi-nagkakaloob nitó : PAROCHIAL
3:
ma-kitid ang pag-iisip o pananaw : PAROCHIAL

pa·rok·yá·no

png |[ Esp parroquiano ]
1:
kasapi ng isang parokya
2:
Kom mamimíli var parukyano

pa·ról

png
1:
[ST] paggálang sa iba sa pamamagitan ng pagsunod sa kagustuhan nitó
2:
[Esp farol] ailawán bpalamuting isinasabit kung panahon ng Pasko, karaniwang may ilaw at tíla hugis tala ni David : LINTÉRNA, LÁNTERN, PARITAÁN2
3:

pa·ró·la

png |Ark |[ Esp farola ]
:
tore na may ilaw at ginagamit na palatandaan sa gabi ng mga magdaragat : BEACON2, CUPULA2, LIGHTHOUSE

parole (pa·rówl)

png |[ Ing Fre ]
1:
Bat [Ing parole] akondisyonal na pagpa-palaya sa isang bilanggo bang pagpapalaya at ang tagal nitó : PARÓL3
2:
Lgw gawi o kilos ng wika.

parolee (pa·ró·li)

png |Bat |[ Ing ]
:
tao na pinalaya dahil sa parole.

pa·ro·lé·ro

png |[ Esp farolero ]
1:
mang-gagawa ng parol
2:
tao na tagasindi ng ilaw.

pa·ró·li

png |[ ST ]

pa·ról-pa·ró·lan

png |Bot |[ parol+ parol+an ]
:
baging (Cardiospermum halicacabum ) na payat ang sanga, balahibuhin at salítan ang dahon, maliliit at putî ang bulaklak, at mapin-tog ang hugis balisungsong na bunga, malaganap sa buong Filipinas : HEART PEA, KANÂ1

pá·ro·ná·pin

png |Bot |[ Iba Ilk ]

pá·rong

png |[ Bik ]

pa·rong·lít

png |[ ST ]
1:
pagsasalita nang may parikala

pa·rong·lót

png |[ ST ]
:
ang idinadagdag pagkatapos ng isang hiling o dala-ngin, karaniwang kabaligtaran ng hiniling : PARONGLÍT3

pa·ró·ni

png |Mat |[ ST ]
:
bigat na katum-bas ng sampung butil ng ginto.

pa·ro·ni·mí·ya

png |Lit |[ Esp paronimia ]
:
salita na iba ang baybay, pinagmulan at kahulugan ngunit may katulad na bigkas ng ibang salita : PARONYMY

pa·ro·no·más·ya

png |[ Ing Gri ]
:
pag-lalaro sa salita Cf PUN

pa·ron·rón

png |[ ST ]
1:
pagdaragdag pa ng sukat
2:
pagpatunog sa babalâ.

paronymy (pa·ró·ni·mí)

png |Lit |[ Ing ]

pa·ro·ól

png |[ pa+rool ]

Pa·ro·ón!

png |[ pa+doon ]
:
Pumunta doon! Cf PARIYÁN, PARÍNI! — pnd i·pa·ro·ón, pu·ma·ro·ón.

pa·ro·o’t pa·rí·to

pnb |[ pa+doon at pa+dito ]

pa·rós

png |Med |[ Ilk ]
:
biglaang pagka-kasakít ng tuberkulosis.

pá·ros

png |Zoo
:
uri ng kabibe na itim, taluhaba, manipis ang talukab, at nakukuha sa tubig-tabang.

pá·rot

png |[ War ]
:
tálop o pagtatálop.

pá·ro·tíd

pnr |Ana |[ Ing ]
:
hinggil sa parotid gland.

pa·ro·tí·da

png |Ana |[ Esp ]
:
parotid gland.

pá·ro·tíd gland

png |Ana |[ Ing ]
:
glan-dulang lumilikha ng laway at matatagpuan sa magkabilâng punò ng tainga : PAROTÍDA