kana


ka·ná

png |[ ST ]
:
pagtuturing na isang bagay na totoo.

ka·ná

pnh |Kol
:
varyant ng kilá, mula sa kiná.

ka·nâ

png
1:
[ST] panlilinlang ó pandaraya ng bigat sa timbangan, at katulad, salitâng-ugat ng pakanâ
2:
[ST] pagtatakda ng parusa, sahod, o kabayaran
3:
laban, gaya ng bun-tálan o suntúkan
4:
síkap o pagsi-sikap
5:
pinaikling amerikana, jaket na panlaláki
6:
Kol sa malakíng titik, pinaikling Amerikana, Kanô kung laláki
7:
Kol karát — pnd ka·na·ín, ku·ma·nâ, mag·ka·nâ.

ka·nâ

pnr |[ Bik Tag ]
1:
isinaayos o inilagay sa dapat kalagyan Cf kamá, kapít, lapát
2:
inihanda, gaya sa bitag, baril, at iba pang panlinlang.

ká·na

png
1:
Bot [Hil Seb Tag] paról-parúlan
2:
Gra Lgw [Jap] uri ng sila-baryang binubuo ng 73 karakter at may dalawang uri ng pagsulat
3:
Bio [ST] pagdatíng ng regla ng babae sa unang pagkakataon.

ka·ná·as

png |[ Seb ]

ká·nab

png |[ ST ]
:
paghuhugas at pagpapatuyo ng palay sa pamama-gitan ng pagsisilid sa isang basket upang lumutang ang ipa — pnd ka·ná·bin, mag·ká·nab.

ka·ná·baw

png |[ Hil ]

ka·nab·líng

png |Bot |[ Bik ]

Ká·nag

png |Mit |[ Tng ]
:
anak ni Aponi tolau at higit na matapang kaysa kaniyang ama.

ka·nag·ha·lâ

png |Med
:
varyant ng kalaghara.

ka·ná·ik

png |[ ST ]
:
bayan na malapit sa isa pang bayan.

ka·ná·is

pnr |[ ST ]
:
mahinà ang loob.

ka·ná·kan

png |[ Iba ]

ka·ná-ka·ná

png |[ ST ]
:
mga kathang-isip o wika nga’y kuwento ng mata-tanda.

ka·ná-ka·nâ

png
:
mga dahilan.

ka·na·ka·rá·an

png |[ Mrw ]

ka·ná·kum

png |Bot |[ Seb ]

ka·nál

png |[ Iba Esp canal ]
1:
artipis-yal na daanan ng tubig para sa patubig, paglalakbay, at iba pa : arípit2, banáwang, bangbáng1, canal, kakár, kalé, káli3, kalí4, lawasaig, paligì, silanggá, tándok
2:
Ana túbo o daluyang nilalabasan ng likido sa katawan : canal
3:
anu-mang katulad na anyo sa mga estrukturang kahoy Cf úkit

ka·na·lá·do

pnr |[ Esp canalado ]
:
alón-alón o ukít ukít na anyo, tulad ng yero.

ka·na·la·dú·ra

png |Ark |[ Esp canala-dura ]
:
malukong na paghuhulma Cf moldúra

ka·ná·li

png
1:
[ST] ginhawa o pa-hinga na nakukuha sa pagkain, pag-inom, o pagbibihis
2:
varyant ng káli.

ká·nan

pnr
1:
nása panig o gawi sa silangan kung nakaharap sa hilaga ang tumitingin : derétsa1, jiwánan, kánnawán, kawánan, right1, túo, tuó, wanán
2:
kasalungat ng kaliwa : derétsa1, jiwánan, kánna-wán, kawánan, right1, túo, tuó, wanán Cf máno — pnd ka·ná·nin, ku·má·nan, i·ká·nan

ká·nan

pnd
:
pinaikling kaínan.

ka·nán·teng

png |[ Mrw ]

ka·náp

pnd |ka·ná·pin, mang·ká· nap |[ Bik ]
:
gapangin ang isang babae dahil sa pagnanasà.

ká·na·pé

png |[ Esp canapé ]
2:
sa muwebles, divan1

ká·nap·ká·nap

pnr |Med |[ Seb ]
:
nakakikíta nang malinaw kapag malapit, ngunit malabò ang pani-ngin kapag malayò ang tinatanaw : myopic, near-sighted

ka·ná·ra

png |Bot |[ Bik ]

ka·nár·yo

png |Zoo |[ Esp canario ]
:
maliit na ibon (Serinus canarius ) na may lungti, kayumanggi, at dilaw na balahibo : canary

ka·nár·yo

pnr |[ Esp canario ]
:
mapus-yaw na dilaw : canary

ka·nás

png |[ ST ]
:
paraan ng pag-aasín ng isda.

ka·nás

pnr
:
madalîng nguyain o kainin, gaya ng tinadtad na karne at hinimay na gulay.

ka·nás·ta

png
1:
[Esp canasta] kahon o balangkas, karaniwang yarì sa kahoy na pinagsisidlan ng prutas, muwebles, at iba pa Cf kanástro
2:
[Ing canasta] auri ng laro sa ba-raha na gumagamit ng dalawang manghal, at may layuning makai-pon ng mga set ng baraha bisang set ng pitóng baraha sa larong ito.

ka·nás·tro

png |[ Esp canastro ]
:
kahon na gawâ sa tinilad na kawayan.

ka·náw

png
1:
[ST] pagbabatí ng mga itlog
2:
anumang uri ng pulbos na hinalò o tinunaw sa likido : lunagán — pnd i·ka·náw, i·pang·ka·náw, ka· na·wín, mag·ka·náw.

ka·na·wà-na·wà

pnr |[ ka+nawa+ nawa ]
:
madalîng gawin o makamit.

ka·na·wáng

pnr |[ ST ]
:
hindi maingat.

ka·na·wáy

png |Zoo
1:
ibon (family Laridae ) kulay putî na matatagpu-an sa tabíng dagat : gabyota, kannáway, gull

ka·ná·way

png |[ Hil Seb War ]
:
simoy na nagmumula sa hilagang kanlu-ran.

ka·ná·way

pnr |[ Mrw ]

ká·na·wa·yín

png |Zoo
:
uri ng tan-dang na kakulay ng ibong kanaway.

ka·náy

pnh |[ War ]

ka·na·yán

png |Heo |[ Iva ka+anáy+ an ]

ka·na·yí

png |[ Iva ]
:
katutubòng vest na panlaláki at tulad ng vakul ay yarì sa himaymay ng voyavoy.

ká·nay·ká·nay

png |[ Seb ]
:
unti-unting pagkalat o paglaganap, gaya ng lason sa katawan.

ka·náy·na·yán

png |[ ST ka+naynay+ an ]
:
karugtong ng isang bagay na mahabà katulad ng bituka, bolang sinulid.

ka·ná·yo

png |[ Mag ]

ka·na·yón

png |[ ST ]
:
karatig o kasud-long na nayon.

ka·ná·yon

png |[ Pan ]