pes


pes

png
1:
[Esp pez] Ana paa o baha-ging tulad nitó
2:
[Esp pez] sa Turkey, uri ng sombrero
3:
[Ilk] ismíd

pe·sà

png |[ Kap Tag War Tsi ]
:
isda na pinakuluan sa hugas bigas at si-nangkapan ng luya at gulay : PI-SÂ

pé·sa

png |[ Esp ]
:
pabigat na ginagamit sa timbangan.

pes-ák

png |[ Ilk ]
:
bagsak1 o pagbagsak.

pé·sas

png |[ Esp pesa+s ]
2:
kasangkapang ginagamit na pantim-bang.

pe·sé·ta

png |Kom |[ Esp Mex ]
1:
pangu-nahing yunit ng pananalapi ng España, katumbas ng 100 sentimo
2:
salaping pilak na katumbas nitó var piséta

pesewa (pe·séy·wa)

png |Kom |[ Ing ]
:
yunit ng pananalapi sa Ghana, ang katumbas ng ikasandaang bahagi ng isang cedi.

pés·hit

png |[ Iby ]
:
serye ng mga pag-diriwang ng mayayaman.

pé·sik

png |[ Mrw ]
:
talón1 o pagtalón.

pé·si·mís·mo

png |[ Esp ]
1:
tendensiya na tingnan, asahan, o tuunan ang pawang masamâ o hindi kanais-nais na resulta, kalagayan, problema, at katulad : PESSIMISM
2:
Pil paniniwala na pinakamasamâ sa lahat ang umii-ral na mundo o may likás na kasama-an ang lahat ng bagay : PESSIMISM

pé·si·mís·ta

png |[ Esp ]
:
tao na may madilim na pagtingin sa búhay : PESSIMIST

pés·ka·dór

png |[ Esp pescador ]
2:
Zoo ibon (class Aves ) na kulay bughaw at putî, mahabà at matulis ang tukâ, at karaniwang matatagpuan sa bukid.

pes·kán·te

png |[ Esp pescante ]
:
upúan ng nagmamaneho ng kotse, dyip, at iba pang sasakyan.

pé·so

png |[ Esp Mex ]
1:
Kom halagang katumbas ng sandaang sentimo
2:
Kom kuwartang papel o metal na san-daang sentimo ang halaga var píso

pé·sok

png |[ Mrw ]

pes·pés

png |[ Ilk ]
:
katas na piniga mula sa hindi pa natutunaw na damo sa bituka ng hayop at isinasangkap sa pinapaitan.

pés·pes

png |[ Pan ]

pessimism (pé·si·mí·sim)

png |[ Ing ]

pessimist (pé·si·míst)

png |[ Ing ]

pest

png |[ Ing ]

pés·te

png |[ Ing pest ]
2:
tao o bagay na mahilig manggulo o mang-inis — pnd mam·pés·te, pés·te·hín.

pés·te·há·do

png |[ Esp festejado ]
:
ang pinararangalan.

pes·té·ho

png |[ Esp festejo ]

pés·ti·bi·dád

png |[ Esp festividad ]

pesticide (pés·ti·sáyd)

png |[ Ing ]

pestilence (pés·ti·léns)

png |[ Ing ]
1:
Med epidemikong sakít na nakama-matay, lalo na ang dulot ng daga
2:
anumang bagay na masamâ at ma-panirà.

pés·ti·síd·yo

png |[ Esp pesticidio ]
:
substance na pamatay sa kulisap at iba pang organismo sa haláman o hayop : PESTICIDE

pestle (pé·sel)

png |[ Ing ]

pés·to

png |[ Ita ]
:
salsang gawâ sa dinurog na dahon ng basil, nuwes, bawang, keso, at langis na oliba, kara-niwang inihahain na may kasámang pasta.

pes·tón

png |[ Esp feston ]
1:
tani-tanikalang bulaklak, dahon, laso, at katulad na nakaayos nang pabitin : FESTOON
2:
Ark pampalamuting gaya nitó : FESTOON
3:
tela na nakaku-lubong o nakatalì upang makabuo ng magandang palamuti : FESTOON

pés·to·ne·rí·ya

png |[ Esp festonería ]
:
palamuting peston : FESTOONERY