pigi


pi·gí

png |[ Iva ]

pi·gî

png |Ana |[ Bil Tag ]
:
alinman sa da-lawang malamáng bahagi sa dakong likod ng balakang : BALISAKÁNG1, LÓMO1, PÁDING-PÁDING, PAPALÁSAN, PAPÁLWAN, PÍAD, PÍNGKIL var pig-î Cf PUWÍT

pig-ík

png |[ ST ]
:
daang maliit at ma-kitid.

pi·gíl

pnr
:
anuman o sinumang nasupil ; nalukuban ng kapangya-rihan : KONTROLADO

pí·gil

png
1:
paghawak nang mahigpit upang hindi makagalaw o makakilos ang hinawakan : ÁMI, ÍGGAN, KÁPOT, KÁTIN, PAMEMBÉN, PÓGOL, SAGÉDI, SANTÀ, TÁMMIT, TÁPUS, TUKÓ1 Cf WITHHOLD1
3:
[Kap Tag] pagpapahinto sa paggawâ ng anumang bagay : AGÁM, BÁAT3, ÉP-EP, GARÍKAY, GÁWID, GÉNG-GEN, HÁWID2, PUGÓNG1, SUPPRESSION2, TÉNGGEL Cf APULÀ, SAWATÀ — pnd mag·pí·gil, pi·gí·lan, pi·gí·lin, pu·mí· gil.

pi·gíng

png |[ Seb Tag ]
1:
ang pormal o seremonyal na hapunan, karaniwang sinusundan ng mga talumpati : BANGKETE, BANQUET, KÁNGAY2, PISTA2, SÁLUSÁLO
2:
isang malaking kainan, karaniwan upang ipagdiwang ang isang bagay : BANGKETE, BANQUET, KÁNGAY2, PISTA2, SÁLUSÁLO
3:
masaga-nang suplay ng anumang magdudu-lot ng aliw, lalo na para sa isip at pandama : BANGKETE, BANQUET, KÁ-NGAY2, PISTA2, SÁLUSÁLO

pi·gíng

pnr
:
hapít na hapít.

pí·ging

png
:
pagpapahigpit sa buhol at iba pa sa pamamagitan ng pagha-tak — pnd i·pí·ging, pi·gí·ngin, pu·mí·ging.

pi·gi·pít

pnr |[ pi+gipit ]
:
nása gipit na kalagayan.

pi·gí·pit

png |[ pi+gipit ]
1:
paglalagay sa gipit na kalagayan var pigápit
2:
pagpilit — pnd mág·pi·gi·pít, pi·gi· pi·tín.

pi·gís

pnr

pí·gis

png
1:
pigâ2 o pagpigâ
2:
[Ilk] púnit.

pig-ít

pnr
1:
[ST] matipid at mapag-saalang-alang sa paggastos
2:
[ST] matibay ang loob sa pagsasagawa ng nasimulan na
3:
[Seb] kimís1 — pnd ipig-ít, mag·pig-ít, pig-i·tín
4:
varyant ng pigit.

pi·gít

png |[ ST ]
1:
lubid ng mekate na pinilí at matibay
2:
pagiging intere-sado
3:
táwad1 o pagtawad
4:
pagta-tabi muna ng kalakal upang itinda ito sa higit na mataas na halaga.

pi·gít

pnr |Gra Lgw
:
glótal2 var pig-it4