apa


a·pá

png |[ ST ]
1:
paglalakad sa dilim nang nangangapâ o sumasandal sa isang bagay
3:
mga paghawak sa maselang bahagi ng babae

a·pâ

png
2:
[Kap] dálaw1 o pagdalaw — pnd a·pa·ín, i·a·pâ, mag-a·pâ
3:
[Akl Hil] pípi1

á·pa

png |[ Jap ]
:
pinalutóng na banig ng arinang may asukal, karaniwang hinahaluan ng itlog Cf BARKÍLYOS

a·pád

png
1:
Zoo tagiliran ng hayop ; karne sa tagiliran
2:
Med pananakít at paninigás ng tiyan.

a·pág

png |[ Pan ]

á·pag

png |[ Kap ]

á·pag ka·ní·ta

png |[ Ilk ]

a·pá·hap

png |Zoo
:
isdang-alat (Lates calcarifer ) na halos hugis itlog ang katawan, may tibo ang palikpik, may kaliskis na ngipin ngipin sa dulong tagiliran, at itinuturing na mamaháling pagkain : BARRAMUNDI, KATUYÓT, MANGAGÁT, MATÁMPUSÀ

a·pa·í·lit

png |Bot |[ Pan ]

a·pák

pnr
:
varyant ng tapák.

á·pak

png
:
varyant ng tápak — pnr a·pák. — pnd a·pá·kan, mang-á·pak

a·pál

pnr |[ ST ]
:
hindi pantay, tulad ng hinating kalabasa na ang kalahati ay mas malaki o maliit kaysa kabilâ.

á·pal

png
1:
[War] soltéro2
2:
[War] dahon ng gabe na nilutong may gata at iba pang rekado
3:

a·pá·li

png |Bot |[ Seb ]

a·pá·lig

pnr |[ Ilk ]

a·pá·lit

png |Bot
:
punongkahoy (genus Santalum ) na mabango : SÁNDALÓ, SANDALWOOD

a·pa·li·yá

png |Bot |[ ST ]

a·pá·lung

png |Bot |[ Ilk ]

a·pal·yá

png |Bot |[ Kap ]

a·pán

png
1:
pagiging masigasig
2:
pagkahilig sa isang gawain
3:
[Kap] páin2
4:
Zoo [War] kuliglíg1

a·pán

pnb |[ ST ]

a·pán-a·pán

png
1:
[Hil] ginisang kangkong, sitaw, o talbos ng kamote na hinahaluan ng bagoong at sukà
2:
Zoo [Seb] tipaklóng.

a·pá·nas

png |Zoo
:
malakíng puláng langgam (family Formicidae ) : ABÓOS, ASÚBOK, ÍBOK2, LÍRING, PALÁ, PÁNAS2, TÁM-IS-TÁM-IS

á·pang

pnt |[ Hil Seb ]

a·pá·ngat

png |Zoo |[ Pan ]

ap-áp

png |[ Ilk Pan ]

áp-ap

png |Med |[ Seb ]

a·pa·pá·ngig

png |Ana |[ Seb War ]

a·pár

png
1:
[Ilk] tindáhan
2:
[ST] silungán para sa maraming tao o hayop
3:
[ST] inaanak o anak-anakang babae.

a·pa·ra·dór

png |[ Esp ]
:
malakíng sisidlan ng damit, nakatatayông mag-isa, at karaniwang yarì sa kahoy Cf ESKAPARÁTE, ESTÁNTE, KÁBINÉT

a·pa·rá·to

png |[ Esp ]
1:
kasangkapang kailangan para sa isang partikular na layunin o gamit, lalo na kung siyentipiko o teknikal : APPARÁTUS
2:
isang masalimuot na organisasyon : APPARÁTUS
3:
Ana mga organong ginagamit sa pagsasagawa ng isang partikular na proseso : APPARÁTUS
4:
projektor sa sinehan : APPARÁTUS
5:
kulungan ng kabayo bago palabasin at patakbuhin para sa karera : APPARÁTUS

a·pa·rá·tsik

png |Pol |[ Rus apparat+chik ]
1:
kasapi ng pangasiwaan ng isang partido Komunista ; komunistang ahente o espiya
2:
masigasig na pinunò ; opisyal ng isang organisasyon.

a·pá·re

png |Bot |[ War ]
:
uri ng halamang-ugat na ang lamán ay higit na malaki kaysa gabe.

a·pá·ri

png |Bot |[ War ]
:
uri ng gabe.

a·pa·ris·yón

png |[ Esp aparición ]
:
multo o tíla multong imahen ng tao.

a·par·sé·ro

png |[ Esp aparcero ]
:
tagapag-ararong kasamá o kahati sa ani ng may-ari ng lupa ; a·par·sé·ra kung babae.

a·par·tá·do

pnr |[ Esp ]
1:
malayò o nakalayô sa iba
2:
magkalayô sa isa’t isa.

a·pár·te

png |Tro |[ Esp a parte ]
:
bahagi ng pangungusap ng artista sa tanghalan na tíla hindi naririnig ng ibang artista sa tanghalan at iniuukol lámang sa manonood : ASIDE

a·par·tél

png |[ Ing apartelle ]
:
pinaikling apartment at hotel.

apartheid (á·par·táyt)

png |Pol |[ Ing ]
:
pagbubukod ng mga Itim at ng mga Puti.

a·párt·ment

png |Ark |[ Ing ]
1:
pangkat ng mga silid, karaniwang mayroon nang mga kasangkapan at pinauu-pahan
2:
nag-iisang silid sa bahay.

á·pas

pnd |a·pá·sin, i·á·pas, mag-á·pas
1:
[ST] putulin ang malambot na bahagi ng kahoy, sanga, o damo
2:
[Seb] humábol.

a·pa·sí·ble

pnr |[ Esp apacible ]

a·pa·só

pnr |[ Pan ]

a·pas·yo·ná·do

pnr pnb |[ Esp apasionado ]

á·pat

pnr |Mat
1:
pamílang na katumbas ng dalawa at dalawa : KUWÁTRO1, FOUR, UPÁT, UPPÁT
2:
salitâng bílang para sa 4 o IV : KUWÁTRO1, FOUR, UPÁT, UPPÁT
3:
katipunán ng ganito karaming tao, bagay, at iba pa : KUWÁTRO1, FOUR, UPÁT, UPPÁT

apathy (á·pa·tí)

png |[ Ing ]

a·pa·tí·ya

png |[ Esp apatía ]
1:
pagiging walang malasakit ; pagiging walang interes
2:
pagiging matamlay o pagiging malamig ng loob : APATHY

á·pat·na·pú

pnr |Mat |[ apat+na+pu ]
1:
pamílang na katumbas ng apat na sampu : KUWARÉNTA, FORTY
2:
salitâng bílang para sa 40 o XL : KUWARÉNTA, FORTY
3:
katipunán ng ganito karaming tao, bagay, at iba pa : KUWARÉNTA, FORTY

apatosaurus (a·pa·to·sáw·rus)

png |Zoo |[ Ing ]
:
dambuhalang dinosawro na kumakain ng mga haláman, kabílang sa genus Apatosaurus ng mga panahong Jurassic, at Cretaceous, at tíla latigo ang buntot : BRONTOSAURUS

a·pá·tot

png |Bot |[ Ilk Pan ]
:
punongkahoy (Morinda citrifolia ) na may glóbulóng dahon, nangakatayông bulaklak, at may bungang medisinal ang katas : BANGKÓRO, NÓNI

A·pá·tse

png |[ Ing Esp apache ]
1:
Ant tribu o kasapi sa tribu ng katutubòng nakatirá sa Arizona, New Mexico, Texas, at North Mexico
2:
Alp sa maliit na titik, tawag sa magulo o mabilis magalit.

a·páw

pnr
1:
labis sa takalan o sisidlan ; punông-punô na : LÁPO, LÁPWAS, LIMEPWÁ, MULÓS, NALÁYUS, SÁNOP
2:
Med hindi makapagsalita, karaniwan dahil sa bingí : DUMB1

á·paw

png
1:
paglabis ng likido sa sisidlan
2:
pagbahâ dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog : SÁPAW5

a·páy

pnd |a·pa·yín, u·ma·páy |[ ST ]
:
pumutol ng sanga ng kahoy.

a·páy

pnr |[ War ]

á·pay

pnb |[ Ilk ]

a·pa·yá

png |Kem |[ Ilk ]
:
salítre — pnr i·na·pá·ya.

a·pá·ya

png
1:
Bio [ST] amag ng tinapay
2:
Mtr [Tag] úlop.

Apayao (a·pa·yáw)

png |Heg
:
pook sa hilagang Cordillera at bahagi ng lalawigang Kalinga-Apayao.

A·pa·yáw

png |Ant Lgw
1:
pangkating etniko sa hilagang bahagi ng Cordillera
2:
wika ng naturang pangkating etniko.

a·pá·yud

png |Bot |[ War ]
:
ang nakabuka na dahon ng gabe.