sa-lang


sa·láng

png
1:
[Kap Tag] salagóy
2:
marahang paggalaw sa isang bagay, karaniwang hindi sinasadya : SALAPÁY1, SALÍNG1, SÁNSANG
3:
[Iva] pagpapatigil sa iyak ng batà
4:
Ana [Bik] pangá1

sa·láng

pnd |[ Iva ]
:
patahanin ang umiiyak na batà.

sál-ang

png
1:
[Hil] bigkis ng panggatong
2:
[Seb] pagítan1

sá·lang

pnd |i·sá·lang, ma·sá·lang, sa·lá·ngin |[ War ]
:
magambala o gambalain ; maabala o abalahin.

sá·lang

png
1:
paraan ng pagluluto na ginagamitan ng apoy
2:
[Kap] paglalagay ng mga armas sa artileriya
3:
4:
[Kap] kaáway.

sa·la·ngà

png |Zoo |[ Seb Tag ]
:
isdang-alat (Mobula diabolus ) na kaanak ng page, malápad ang ulo, at malakí ang matá : MANTA RAY, PANTÍHAN SÁNGHAN, SANGÀ, SALANGÁNG-PARÌ, SARANGÁN, SÁYAG

sa·lá·ngan

png |Bot |[ Mnb ]

sa·la·ngáng-pa·rì

png |Zoo

sa·la·ngát

png |Bot |[ ST ]
:
palay na magaspang at mabalahibo.

sa·lá·ngat

png
1:
[Kap Tag] kawit na ikinakabit sa pansungkit ng bungang-kahoy sa punò : KALLÁWIT, SÁNGGET, SÍNGIT5
2:
[Bik] hapag na gawâ sa kawayan
3:
[Ilk] magkaparehong agwat ng mga bagay na nakaayos sa isang serye
4:
[Ilk] nakasabit sa pagitan ng dalawang sanga, kayâ’t napipigil ang pagbagsak.

sa·lá·ngat

pnd |mag·sa·lá·ngat, sa·la·ngá·tin, su·ma·lá·ngat |[ Hil ]
:
ipatong ang isang bagay sa ibabaw ng isa.

sa·lá·ngat

pnr |[ Kap ]
:
nakasabit o nakalagay sa isang sabitán.

sa·lang·gá·pang

pnr
:
walâng-hiyâ. .

sá·lang·ga·páng

pnr |[ ST ]
:
masayahin, handang tuparin ang mga bagay.

sá·lang·ki·pát

png
1:
leeg ng bote
2:
daan na pakipot nang pakipot hanggang sa dulo.

sá·lang·ki·pót

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng yerba.

sá·lang·lí·ping

png |[ ST ]
1:
pagkawala sa tamang pag-iisip

sá·lang·pá·lad

pnr |[ ST ]

sá·lang·pár

png |[ ST ]
:
pagiging pamilyar, pag-upô sa tabi ng isang tao nang walang pag-aalinlangan.

sá·lang·sá·lang

png |[ ST ]
1:
pagpapatong-patong ng mga kahoy
2:
biniyak na kawayan na ginagamit sa pagsalok ng lupa.

sa·lang·sáng

pnd |i·sa·lang·sáng sa·lang·sa·ngín, su·ma·lang·sáng |[ ST ]
2:
itulak sa isang panganib
3:
hindi sundín ang utos
4:
maglayag laban sa hangin.

sa·lang·sáng

png
1:
varyant ng salansáng
2:
[Pan] pagiging lulóng
3:
[Bik Hil] makitid na tilad ng kawayan na ginagawâng patungán ng palayok
4:
lalagyan ng sahing na pampakintab.