salo


sa·ló

png |[ Bik Seb Tag War ]
1:
pagsapo ng mga kamay sa anumang mahuhulog, kinukuha, o lumilipad : SALALÁNGAN, SAMBÓT, SAMPÁT1, SIPPÁW
2:
kilos o paraan bílang tukod o salalay.

sa·lò

png
:
mekanismong pansará ng kuwintas, galáng, at iba pa.

sa·lô

png |[ Hil Seb War ]

sá·lo

png |pag·sa·sá·lo
1:
[Hil Seb Tag] pagkain nang magkasabay : ARATÚBANG, NANDONGÓ var saró — pnd i·sá·lo, mag·sá·lo, su·má·lo
2:
paghikayat sa mga batà upang kumain.

sá·lod

png |[ Hil Bik ]

sa·lóg

png
1:
[Bik Seb War] sahíg
2:
Agr [Ilk] táad.

sá·log

png |Heo
1:
[ST] malaking sánaw1
2:
[Bik Hil Seb War] ílog.

sa·ló·gon

png |Bot

sá·lok

png
1:
[Hil Tag] hugis tása o hugis kutsarang sisidlan na may mahabà at tuwid na tatangnan at ginagamit na pangkuha ng tubig : SÍLDOK, SIKÓP, SÍROK1
2:
pag·sá·lok ang paggamit ng sisidlan o ng kamay para kumuha ng tubig : HÁROK2, SÍLDOK, SIKÓP, SÍROK1
4:
Psd panghúli ng isda na hugis salok : SÍLDOK, SIKÓP, SÍROK1 — pnd mag·sá·lok, sa·lú·kan, su·má·lok.

sa·lól, sá·lol

png |Kem |[ Esp Ing ]
:
putî at kristalinang pulbos, HOC6 H4 CO OC6 H5 na may aromatikong amoy, at ginagamit bílang konserbante.

sa·lo·lò

png |Kar |[ ST ]

sá·lom

png |[ Hil Seb ]
:
sísid — pnd i·sá· lom, sa·lú·min, su·má·lom.

sa·lo·má·gi

png |Bot |[ Ilk Pan ]

Sa·lo·mé

png |[ Heb ]
:
sa Bibliya, babaeng nagsayaw sa harap ni Herod Antipas, binigyan ng karapatang pumilì ng kaniyang gantimpala at pinilì na mapugutan ng ulo si Juan Bautista.

sa·lón

png |[ Esp ]
2:
Ark bulwágan1, 3-5

sa·lóng

png |Ark |[ ST ]
:
dampa o kubo na may mababàng bubong : SALOÓNG1

sá·long

png
1:
pag·sa·sá·long pagsasauli ng sandata sa kaluban
2:
pagsusukò ng sandata : DÉS-ARMÁ
3:
Bot [Bik Hil Seb War] sáhing1

sa·long·gí·gi

png |Bot |[ Bik ]

sa·lo·ó·ban

png |[ ST ]
:
pag-iisa o pagka-kaisa ng saloobin.

sá·lo·o·bín

png |[ sa+loob+in ]
:
layunin o anumang lamán ng isip : ITÍKAD

sa·lo·óng

png |[ ST ]
1:
2:
panggatong at pagsasama ng mga dulo nitó upang sunugin.

sa·lóp

png |[ Ilk Pan ST War ]
:
súkat na katumbas ng 3 litro, lalo na sa mga butil : GÁNTA, HALÚB

sá·lop

png |[ Seb War ]
:
paglubog ng araw o buwan.

sa·lo·pá

png |[ ST ]
:
pagpapasok ng isang patpat sa iba pa.

sa·lór

png |[ Pan ]

sa·lo·ró·ta

png |[ Mar ]

sa·lor·sór

png |[ ST ]
1:
pagputol ng sakate gamit ang dulo ng kutsilyo

sá·lo-sálo

png |[ sálo+sálo ]
:
pagkain nang magkakasalo o magkakasáma.

sá·lot

png
1:
Med sakít na nakahahawa at nakamamatay na kumakalat sa malawak na pook : LANSÁK5, PLAGUE1 Cf EPIDÉMYA
2:
tao, hayop, o bagay na nakapipinsala : PANGÓK, PEST, PÉSTE1, TÁPING
3:
hati-hating talim ng dulo ng kutsilyo
4:
takip sa dulo ng kasangkapang pambutas
5:
[Seb] pagiging bansot.

sá·loy

png
1:
daloy ng tubig sa batis o daloy ng dugo na hindi natutuyo
2:
pag-apaw ng tubig.