suba


su·bá

png
1:
pagpatáy sa bága o ningas
2:
pagsubok sa tigas ng talim sa pamamagitan ng paglubog ng patalim na nagbabága sa tubig.

su·bà

png
2:
[Bik Kap Mag Pan ST] paglinlang sa pinagkakautangan : ILÁD Cf SWINDLE
3:
[Hil Seb ST War] pamamangka o paglangoy na pasalunga sa agos ng ilog : SÚBA — pnd ma·nu·bà, su·bá·hin, su·mu·bà.

su·bâ

png |Heo |[ Hil Seb Tau War ]

sú·ba

png |[ Ilk Pan ]

sú·ba

pnr |[ Ilk ]
:
hindi nagbabayad ng utang.

su·bád

pnr |[ War ]
:
túlad o katúlad.

sú·bad

png |[ War ]

su·bag·yó

png |Zoo |[ Seb ]

su·bák

png |[ Hil War ]

su·ba·lì

pnb |[ Kap Tag ]
:
sinaunang anyo ng subalit.

su·bá·lit

pnt |[ subali+at ]

su·báng

png |[ Hil Seb ]

su·báng

pnd |su·ba·ngán, su·mu·báng |[ Bik Hil Seb War ]
:
sumikat gaya ng buwan at bituin.

sû-ba·ngan

png |[ Bik ]

Su·bá·non

png |Ant
:
pangkat etniko na naninirahan sa Zamboanga.

su·ba·sób

pnr |[ ST ]

su·bá·sob

png |ma·su·bá·sob, su·mu·bá·sob |[ Bik Tag ]
:
subsób — pnr su·ba·sób.

su·bás·ta

png |[ Esp ]
:
pagbebenta ng produkto o ari-arian sa pinakamataas magturing : AMBÓY1, AUCTION

subatomic particle (sáb·a·tó·mik pár·ti·kél)

png |Pis |[ Ing ]
:
particle na higit na maliit sa atom.

su·báy

png |Zoo |[ Hil ]

sú·bay

png |[ Seb ]

su·bay·báy

png |pag·su·bay·báy
:
patú-loy at matiyagang pagmamasid o pag-sunod : ALAGBÁY, PANIÍRAN, SÍPUT, SÚBAY, SUNÓDEN

su·bay·báy

pnd |mag·su·bay·báy su·mu·bay·báy |[ ST ]
:
ipatong ang bra-so sa balikat ng iba.