taan


ta·án

png |[ Bik Hil Seb Tag War ]
1:
Psd harang ng mga bató at nilálang mga piraso ng kawayan, gamit sa panghuhúli ng isda
2:
3:
pa·ta·án palabis sa anuman upang maiwasan ang posibleng kakulangan : ALLOWANCE5, PALATÓL, PATAGÁNA, TÁRA1 Cf PALÚGIT

tá·an

png |[ ST ]
1:
hindi pag-ubos sa lahat dahil sa paggálang
2:
pagpapaubayang sabihin o gawin ng iba ang isang bagay bilang paggalang
3:
paglalagay ng kawil sa pagitan ng dalawang kahoy na nakalubog sa ilog o dagat
4:
paglalawit ng kawil sa tubig.

tá·an

pnr |[ Bik Hil Tag ]

Tá·an

png |Lgw
:
isa sa mga wika ng mga Ilongot.

ta·áng

png
2:
Kem substance na nagdudulot ng pagbabagong kemikal at hindi naaapektuhan ng reaksiyón.

tá·ang

png |[ Bik ]