biko


bi·kó

pnr |[ ST ]
:
hindi makatamà, mahinàng umasinta.

bi·kô

png
1:
[Bik] kíbal1
2:
[Iba] tabí.

bi·kô

pnr |[ Bik ]

bí·ko

png |[ Tsi ]
:
kakaning gawâ sa sinaing na malagkit at iniluto sa arnibal, hinaluan ng pirurutong upang magkakulay, at binubudburan ng latik.

bí·kog

png |Med |[ Seb ]

bi·kó·ko

png |Zoo |[ Pan ]

bí·kol

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng matigas na punongkahoy.

Bí·kol

png
1:
Ant pangkating etniko na matatagpuan sa Bicol
2:
Heg Bicol
3:
Lgw wika sa rehiyong Bicol.

Bi·ko·lá·no

png |Ant
:
tao na naninirahan sa Bicol.

bí·kos

png
:
kasangkapang ginagamit sa pagbibiling o pag-uusad ng troso, gawâ sa malakí-lakíng kahoy na bilóg at may talìng lubid.