taki


ta·kì

png |[ ST ]
:
palusot o anumang ginagawâ upang makatakas sa pangangailangan.

tá·ki

png |Ana |[ Iba ]

tá·kid

pnd |[ Kap Tag ]
:
matísod o tisurin.

ta·kíg

png |Bot |[ ST ]
:
salita mulang Marinduque, isang uri ng ahas sa tubig.

tá·kig

png |[ Bik Seb War ]

ta·kí·gra·pí·ya

png |[ Esp taquigrafía ]

ta·ki·gra·pó

png |[ Esp taquigrafo ]

tá·kik

png |Mus Say |[ Bon ]
1:
estilo ng pagtugtog ng gong
2:
sayaw ng isa o dalawang tao.

tá·kil

png

ta·ki·líd

png |Zoo |[ Kan Tin ]

ta·ki·líng

png |Say |[ Hil Ifu ]
:
sayaw ng tagumpay.

ta·kí·ling

png |[ Pan ]

ta·kí·lis

png |Bot |[ ST ]

ta·kíl·ya

png |[ Esp taquilla ]
:
bilihan ng tiket sa teatro o sinehan Cf BOX OFFICE

ta·kil·yé·ra

png |[ Esp taquillera ]
1:
babaeng tagapagbili ng tiket
2:
babaeng tagakuha o tagakolekta ng tiket, ta·kil·yé·ro kung laláki.

tá·kim·bá·ka

png |Bot

ta·kín

png |[ ST ]
2:
pagdidikit-dikit ng mga bagay.

ta·kin·dí

png

tá·king

png
:
batàng laláki.

ta·kíp

png |pan·ta·kíp
:
anumang inilalagay sa ibabaw o sa harap ng isang bagay : AKÍP2, ÁVUN, HÁLAP1, KOVER3, PÍLET, SALÁMPAY, TÁBON2, TAKÁP3, TÁKKAB, TAKLÓB, TAPADÉRA var takób, takóp Cf SAKLÓB

ta·kí·pan

png |[ takíp+an ]
1:
mapang-abusong sistema ng pagpapautang, binabayaran ng magsasaká ang maylupa nang doble pagdatíng ng anihan Cf TAKALÁNAN2, TALINDUWÂ1
2:
pagtutulungang itagò ang isang lihim
3:
Bot [Pan] pugáhan .

ta·kíp-a·sín

png |Bot
:
maliit na punongkahoy (Macaranga bicolor ), 8 m ang taas, malago ang mga da-hon na may mahabàng tangkay : BINÚNGA2

ta·kíp-ku·hól

png |Bot
:
haláman (Centella asiatica ) na hugis bató ang lungtiang dahon, mabalahibo ang tangkay, at kulay lilà ang bulaklak : HAHÁNGALÓ, PISPÍSING, TAKIP-SUSÔ TAPINGÁN-DAGÂ

ta·kíp·ma·tá

png |Ana

ta·kip·sí·lim

png
2:
larong hulaán, pinipiringan ang matá ng taya, paiikutin nang tatlong beses at kailangang may mahúli siyang kalarong huhulaan ang pangalan.

ta·kíp·si·lí·pan

png
:
ang pahilíg o patayông balangkas na kahoy sa pagitan ng mga baitang ng hagdanan : RISER2

ta·kíp-su·sô

png |Bot

ta·kír

png |[ ST ]
:
bakal ng palaso o sibat.

ta·kí·ran

png |Isp |[ Mrw ]
:
larong sipà ng Maranaw : MANGGÍS

ta·kí·ray

png |Bot |[ ST ]
:
mala-utong na bahagi ng prutas ng niyog.

tá·kis·lá·kis

png |Bot

tá·ki·tá·ki

png |[ ST ]
1:
nílay1 o pagninilay
2:
pagbago sa mga salita o mga letra ng mga salita.

ta·ki·yò

png |[ Mrw ]

ta·ki·yóm

png |[ ST ]
:
pag-ipon sa palay na ibinilad sa araw upang gilingin ito.