masa


má·sa

png
1:
[ST] panahon3 hal kamasahan ng santol o panahon ng santol
2:
[Esp] dough1
4:
[Esp] mass1–5

Ma·sa·dí·it

png |Ant
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Tinggian.

ma·ság

png |Zoo |[ War ]

ma·sá·gal

pnr |[ ST ]

ma·sa·gá·na

pnr |[ ma+sagána ]
:
punô ng sagana : BALUYBÓY, MAGANDÁ2, PINÁK

ma·sag·wâ

pnr |[ ma+sagwâ ]
:
may sagwa.

ma·sá·he

png |[ Esp masaje ]
:
paghilot sa mga kalamnan : MASSAGE Cf HAPLÓS, HÍMAS

ma·sa·hís·ta

png |[ Esp masajista ]
:
tao na nagmamasahe.

ma·sá·hol

pnr |[ ma+sáhol ]
:
may higit na mababàng uri ; higit na hindi kanais-nais : WORSE

má·sa·kér

png |[ Ing massacre ]
:
maramihan at walang pakundangang pagpatay ng mga tao Cf PUKSÂ

ma·sa·kít

pnr |Med |[ ma+sakít ]
:
may sakít1 o may katangian ng sakít1 : SURÓT

ma·sá·kit

pnb |[ ST ]

ma·sak·láp

pnr |[ ma+sakláp ]
:
may kapansin-pansing saklap.

ma·sak·láw

pnr |[ ma+sakláw ]
:
may natatanging saklaw : EKSTENSIBO, EXTENSIVE, LARGE4

ma·sa·kò

pnr |[ Hil ]

ma·sa·la·pî

pnr |[ ma+salapi ]

ma·sa·lí

pnr |[ ST ]
:
magilíw at mabaít.

ma·sa·li·mú·ot

pnr |[ ma+salimúot ]
:
nagtataglay ng maraming magkakaibang bahagi o elemento kayâ mahirap maunawaan o isaayos : AGOTGÓT, COMPLICATED, ELABORÁDO2, GÚMOK, INTRICATE, KOMPLIKÁDO, KUTÍ, SALIGUTGÓT

ma·sa·li·tâ

pnr |[ ma+salitâ ]
1:
mahabàng magsalitâ
2:
gumagamit ng marami at hindi kailangang salitâ, hal tulang masalitâ o masalitâng talâ : ARTIKULÁNTE1, BOSNGUÁN

ma·sa·mâ

pnr |[ ma+samâ ]
:
may samâ o nagdudulot ng samâ : BAD1, BALUKTÓT2, IMBÁG, INMORÁL3, MAL2, MÁLA, MÁLO2, NGILÁD, VICIOUS3

ma·sa·mít

png |[ Pan ]

ma·sá·mong

png |[ Seb ]
:
manugang na laláki.

má·san

png |Zoo |[ ST ]
:
uri ng maliit na bubuyog.

ma·sang·kíl

png |Say |[ Baj ]
:
sayaw na nagtatampok ng pag-aaway o paglalaban.

ma·sá·ol

pnr |[ Pan ]

má·sa pad·rí·da

png |[ Esp maza padrida ]
:
kinudkod na niyog, hinaluan ng margarina at arina, at pinahiran ng asukal na pulá.

ma·sa·pán

png |[ Esp marzapan ]
:
minatamis na karaniwang may halòng asukal at giniling na mani, píli, almond, at katulad.

ma·sa·pán de-pí·li

png |[ Esp marza-pan de+Tag píli ]
:
masapan na may halòng giniling na píli.

ma·sa·ráp

pnr |[ ma+saráp ]
:
may katangi-tanging sarap : DAINTY1, DELICIOUS, HÍTOD1, ÍSAK, LAMÎ1, MANI-YÁMAN, SABRÓSO, SIYANÁ

ma·sat·sát

pnr |[ ma+satsát ]

ma·sá·wo

pnr |[ ST ]
:
tiwalî2 o marumí.

ma·sa·yá

pnr |[ ma+sayá ]
:
punô ng sayá : EPERBESÉNTE2, HAPPY, SALAMATÍN

ma·sa·yá·hin

pnr |[ ma+sayá+hin ]
1:
masayá o mahilig sa pagtitipong masayá : HOBYÁL, UPBEAT2
2:
madalîng maging masayá : HOBYÁL, UPBEAT2