to


to (tu)

pnu |[ Ing ]

png |Bot |[ Mrw ]

toad (towd)

png |Zoo |[ Ing ]

toadstool (tówd·stul)

png |Bot |[ Ing ]
:
alinman sa mga malamán na kabute, payat ang katawan, at tíla payong ang lamán.

tó·an

png |[ Mrw ]

toast (towst)

png |[ Ing ]
1:
tostadong hiwa ng tinapay

toaster (tóws·ter)

png |[ Ing ]
:
kasangkapan sa pagtosta ng tinapay, at katulad : TOSTADÓR

toastmaster (towst·más·ter)

png |[ Ing ]
1:
tagapagpahayag ng tagay sa isang publikong pagdiriwang

tó·bab

png |[ ST ]
:
paglalagay ng sinulid sa langis upang kulayan ito : TÓBAL

tobacco (to·bá·ko)

png |Bot |[ Ing ]

tó·bag

pnr |[ ST ]

to·bak·bí

png |Bot |[ ST ]
:
sakate na mistulang karayom.

tó·bal

png |[ ST ]

to·bi·yár

png |[ ST ]
:
pagpapaluwag sa masikip.

to·bóg·gan

png |[ Ing ]
:
mahabàng behikulo na may runner at gina-gamit sa pagpapadausdos sa yelo : SLEDGE2

tó·bong

png |[ Pan ]

tó·bop

png |Mus |[ Bon ]
:
tono na mataginting na tinutugtog sa gong.

to·bór

png |Bio |[ ST ]

tó·bor

png |[ ST ]
:
karne o isdang sunóg.

tob·rí·an

png |[ Mrw ]
:
makitid at pahalang na langkit.

toccata (to·ká·ta)

png |Mus |[ Ing ]
:
komposisyon para sa instrumento, tulad ng piyano, organ, at iba pa, para ipakíta ang teknik ng isang musiko.

tocopherol (to·kó·fe·ról)

png |BioK |[ Ing ]
:
isa sa ilang uri ng alkohol na binubuo sa bitamina E, at makukuha sa pulá ng itlog o madahong gulay, at mahalaga sa pagbuo ng lamad ng cell.

tô-dá·naw

png |Mus |[ Bon Igo ]
:
awiting may tatlong nota lámang.

tó·das

pnd |man·tó·das, to·dá·sin, tu·mó·das |[ Esp ]
1:
2:
sa sugal, manalo.

today (tu·déy)

pnb |[ Ing ]

toddle (tá·del)

pnd |[ Ing ]
1:
maglakád nang tulad ng maliit na batà
2:
maglakad nang hindi nagmamadalî.

toddler (tád·ler)

png |[ Ing ]
:
batà na nagsisimulang matútong lumakad.

tó·do

pnr |[ Esp ]

Tó·dos los Sán·tos

png
1:
Ara w ng mga Patay
2:
araw para sa mga santo.

toe (tow)

png |[ Ing ]
1:
Ana daliri ng paa
2:
Zoo katulad na bahagi sa hayop.

toffee (tó·fi)

png |[ Ing ]
:
matigas at nangunguyang kendi na gawâ sa puláng asukal o pulút, karaniwang may sangkap o halòng manî.

tó·fi

png |Zoo |[ Tbo ]

tó·fu

png |[ Jap ]
:
malambot, hindi malasa, putî, at tíla kesong pagkain, gawâ sa korta ng katas ng soya, mayaman sa protina, at karaniwang ginagamit sa lutuin ng Asyano.

tó·ga

png |[ Ing ]
1:
sa sinaunang Roma, maluwag na kasuotang publiko
2:
maluwag na kasuotan, karaniwang gamit sa pagtatapos at ibang pormal na okasyon sa aka-demya : GOWN2

to·gán

png |Zoo |[ Kap Tag ]
:
isdang-espada na maliliit ang ngipin.

tó·ge

png |Bot
:
pinatubòng munggo na inihahalò sa gulay : PALÁN, SPROUT var táwge

together (tu·gé·der)

pnr |[ Ing ]
1:
sáma-sáma o sabay-sabay
2:
itinuturing na isang kolektibo.

to·go·lí·long

png |Zoo |[ Seb ]

tó·hol

png |[ ST ]
:
labay na may 96 himaymay.

toil (toyl)

pnd |[ Ing ]
1:
pagpapakahirap sa trabaho
2:
mahirap na ga-wain.

toilet (tóy·let)

png |[ Ing ]

toilet bowl (tóy·let bówl)

png |[ Ing ]

toilet paper (tóy·let péy·per)

png |[ Ing ]
:
malambot at sanitaryong papel na ginagamit para sa personal na kali-nisan.

toiletry (tóy·let·rí)

png |[ Ing ]
:
kosmetiko o anumang gamit sa pag-aayos sa sarili.

tok

png
:
tunog ng katok.

tó·ka

png |[ Esp toca ]
1:
tungkulin o pagkakataong humawak ng tungkulin
2:
linen o sedang palamuti sa ulo, tumatakip sa leeg at gilid ng pisngi, dáting isinusuot ng mga babae
3:
galáng, karaniwang ginto o may hiyas, at iba pa.

tó·kab

pnr |[ Mrw ]

to·ka·dór

png |[ Esp tocador ]
1:
mesang may salamin at drawer, ginagamit kung nag-aayos ng sarili : DRESSER1
2:
Mus manunugtog ng instrumento sa musika.

tó·kang

png |[ Kap ]

to·ká·to·ká

png |[ ST ]
:
katawan ng sasakyang-dagat, helmet o pambaluti sa dibdib.

to·ká·yo

png |[ Esp tocayo ]
:
tao na may katulad na pangalan, to·ká·ya kung babae : ABÍIK, BULÓY2, KALAGYÓ, KANGALAN, KAPANGÁLAN, LAGYÓ2, NAMESAKE, SANGÁY5 var tukáyo

tók·bong

png |[ ST ]

to·kê

png |[ Mrw ]

tó·ke

png |[ Esp toque ]
:
katangi-tangi o masining na galaw ng pluma, pahid ng brotsa, at iba pa.

to·kél

png |[ Pan ]

tó·kel

png
:
kawayang pantukod sa punò.

tó·ken

png |[ Ing ]
1:
anumang bagay na nagsisilbing sagisag o tandâ ng isang pangyayari, emosyon, at iba pa
2:
bagay na nagsisilbing alaala sa isang pook o pangyayari
3:
metal na hugis barya, higit na mataas ang nominal na halaga kompara sa halaga nitó, karaniwang ginagamit bílang kapalit ang isang produkto o serbisyo.

tokenism (tó·ke·ní·sim)

png |[ Ing ]
:
prinsipyo o praktika ng pagkakaloob ng limitadong konsesyon, lalo na upang mapahinahon ang radikal na kahilingan.

tok·né·neng

png

tó·kol

png |[ Bik ]
:
sa sinaunang lipunan, ang biktimang ipinabitay bílang ganti ng kalabang angkan.

to·kón

png |[ Bik Hil Seb ]

tó·kong

png
1:
Zoo malakíng manok at karaniwang walang buntot
2:
Ana malakíng bituka.

tó·koy

png |[ Chi ]
:
mesang karaniwang yarì sa makapal na kahoy at may uka sa gitna na nagsisilbing lalag-yan ng mga pinagtabasan ng ginto o bató ng hiyas.

to·kó·ya

png |[ ST ]
:
pagpapatunog sa pisngi ng tunog na katulad ng huni ng tukô.

tók·sik

pnr |[ Esp toxico ]
2:
Kol maraming gawain o trabaho.

tók·si·kó

pnr |[ Esp toxico ]

tok·sí·na

png |[ Esp toxina ]
:
anumang láson dulot ng isang organism : TOXIN

tok·tók

png |[ Ilk ]
:
paligsahan ng dalawang tao na may itlog na pinagsasalpok hanggang mabásag ang isa, ginaganap sa Ilocos kapag Linggo de Ramos.

tók·wa

png |[ Chi ]
:
pagkaing hugis parisukat at maputî na gawâ sa balatong, inihahalò sa pansit o ipinipritong pira-piraso.

tók·wa’t bá·boy

png |[ Chi tokwa Tag at baboy ]
:
pritong tokwa na may kasámang mga piraso ng bituka o tai-nga ng baboy at nakababad sa sukà na may bawang at toyo.

tok·yá·san

png |Zoo |[ ST ]
:
hipon sa tubig-tabang.

Tók·yo

png |Heg
:
lungsod na kabesera ng Japan.

to·lá

png |[ ST ]
:
paglalagay ng anumang bagay sa unahan ng isa pang bagay.

tó·la

png
1:
Med [ST] butlig na tumutubò sa bibig ng mga bata
2:
[ST] pag-unat sa nakabaluktot
3:
Zoo [ST] sakit ng manok na may maliit na bukol sa dila kaya hindi makaputak
4:
[Seb] nilagang karne o isda na may kamatis, dahon ng sili, luya, at ibang pampalasa : TINÓLA2

tó·lan

png |[ Mrw ]

tó·lang

png |[ Mrw ]

tó·lay

png |[ Iba ]

tól·da

png |[ Esp ]
1:
magaspang na tela at ginagamit na kubol, layag, at iba pa Cf KÁMBAS1

To·lé·do

png |Heg
:
lungsod sa Cebu.

tolerance (tó·le·ráns)

png |[ Ing ]

to·le·rán·si·yá

png |[ Esp tolerencia ]
1:
obhetibong pagtingin at pag-uugali hinggil sa mga opinyon, praktika, lahi, relihiyon, nasyonalidad, at iba pa, na salungat sa sariling ugali o paniwala : TOLERANCE
2:
Med lakas o kakayahang labánan ang reaksiyon ng gamot, lason, at iba pa : TOLERANCE

tolerate (tó·le·réyt)

pnd |[ Ing ]
1:
pahintulutan ang pag-iral nang walang permiso ng awtoridad
2:
tiisin o pahintulutan.

tól·ge

png |[ Ifu ]
1:
kasuotang pang-ibabâ ng kababaihan Cf PÁLDA
2:
katutubòng tapis.

to·lík·to·lík

pnr |[ ST ]
:
nalitó dahil sa kahinaan.

toll (tol)

pnd |[ Ing ]
:
magpatunog ng batingaw nang marahan at paulit-ulit.

toll (tol)

png |[ Ing ]
1:
buwis o ipinapataw na halaga para sa isang prebilehiyo, lalo na para pahintulutang gumamit o dumaan sa tulay, lansangan, at iba pa
2:
dagdag na kabayaran para sa ilang serbisyo, gaya sa long distance na tawag sa telepono
3:
dami o lakí ng pinsalang dulot ng kalamidad, sakuna, o digmaan.

tollbooth (tól·but)

png |[ Ing ]
:
maliit na silid sa lansangan o tulay na nagsisilbing pook sa pangongolekta ng buwis.

tollgate (tól·geyt)

png |[ Ing ]
:
harang sa daan kung saan nagbabayad ang mga drayber para makadaan : BARÉRA

tó·lok

png |Mus |[ Kan ]
:
dalawang patpat na ginagamit bílang instrumentong pangmusika, mahabà ang isa na may makapal na dulo kaysa kabilâ, at ikinakampay kung hawak, maikli ang ikalawa, mabilog, at ginagamit na panghampas sa mahabàng patpat.

to·lo·kó·gon

png |Zoo

tol·tól

png |Ana |[ Ifu ]

to·lú

png |[ Ing ]
:
balsamo o resin na mabango at kulay dilaw na tíla kape, nakukuha mula sa punongkahoy (Myroxylon balsamum ) sa Timog America, ginagamit na gamot at sa pabango.

toluene (tól·yu·wín)

png |Kem |[ Ing ]
:
walang kulay, hindi natutunaw sa tubig, at maaaring magningas na likido, C6 H5 CH4 may amoy na tulad sa benzene, at karaniwan mula sa tolu, ginagamit sa paggawâ ng mga pampasabog.

to·mà

png |Kol |[ Esp tomar ]
:
pag-inom ng alak.

tó·mag

pnr |[ ST ]

tomahawk (tó·ma·hók)

png |[ Ing ]
:
palathaw na gawâ sa bató o bakal ang ulo at kahoy ang hawakán na ginagamit ng mga Indian sa Hilagang America bílang sandata.

tó·ma·po·ses·yón

png |[ Esp toma posesion ]
1:
panunumpa sa tungkulin ng isang halal
2:
akto ng pag-angkin o pagkuha sa ari-arian o pag-aari var tomaposisyón

to·má·te

png |Bot |[ Esp ]

tomato (to·méy·to)

png |Bot |[ Ing ]

tomato sauce (to·méy·to sos)

png |[ Ing ]
:
salsa ng kamatis.