tuo


tu·ó

pnr |[ Hil Seb ]

tú·o

pnr |[ Bik War ]

tu·ób

png
:
bugá ng usok.

tu·ód

png
1:
malakíng ugat ng punò, ngipin, at iba pa : PUNGDÓL, PUNGÓ3, STUMP, TUGÓD, TUNGÉR var tuór
2:
ka·tu·tu·rán pagtukoy sa isang bagay na mahirap ipaliwanag : TÚRING2

tú·od

png |[ Bik ]

tu·ók

png
1:
pangunahing pook sa simbahan na kinalalagyan ng altar
2:
[Seb] sakál1

tu·ón

png
1:
mag-ukol ng konsentrado o espesyal na pagtanaw o pagsusuri sa isang bagay
2:
[Tag] diín1
3:
4:
[Hil Seb] áral1 o pag-aáral.

tú·on

png |[ ST ]
1:
pagsasáma-sáma ayon sa sukat
2:
sandigan o salalayan ng katunayan
3:
pinagmulan o pinagkukuhanan ng isang bagay
4:
[Ilk] pátong2
5:
[War] sáing5

tu·óng

png
:
bilóg na kahoy o metal na sisidlan ng tubig var taóng, tuung Cf BALDÉ, TIMBÂ

tú·op

png |[ ST ]
:
pagbubukás ng mga palad upang takpan ang isang bagay.

tu·ós

png |pág·tu·tu·ós
1:
pagsasaayos, pagkukuwenta, at pagkakalkula ng mga gastusin sa pamamagitan ng pagtatalâ ng mga ito Cf ACCOUNTING, KOMPUTASYÓN
2:
paglalaban bilang wakas ng alítan — pnd i·pa·tu·ós, i·tu·ós, mag·tu·ós, tu·u·sín.

tú·os

png |[ ST ]
1:
paghanap o pagsunod sa nása malayo
2:
lubos na pagpapabatid sa isang bagay.