abo


a·bó

png |[ Bik Hil Seb Tag Tau War ]
1:
pulbos na labí ng sinunog na bagay : ABÓK1, AGBÓN, ASH, AVÚ, DAPÓL, HABÚ, ÓMBI, SENÍSA
2:
labí sa katawan ng tao matapos sunugin o maagnas : ABÓK1, AGBÓN, ASH, AVÚ, DAPÓL, HABÚ, ÓMBI, SENÍSA
3:
tíla abong materyales na ibinubuga ng bulkan : ABÓK1, AGBÓN, ASH, AVÚ, DAPÓL, HABÚ, ÓMBI, SENÍSA
4:
[Kap] tiráng pagkain
5:
Zoo [Seb] alakáak1

a·bó

pnr |[ Bik Hil Seb Tag Tau War ]

á·bo·á·bo

png |Zoo
:
malaking isda (Epinephelus undulosis ) na kauri ng lapulapu : BALÁNG-BALÁNG1

a·bó·bor

png |[ ST ]
1:
likod ng maliit na patalim o punyal
2:
Bot ubod ng punò ng kahoy.

a·bóg

png
2:
tunog na mahinà, gaya ng kaluskos.

a·bóg

pnr
:
malimit na nása anyong negatibo, gaya sa “walang abóg, ” “walang kaabóg-abóg, ” walang nakaalam o nakarinig.

á·bog

png |[ Hil Seb ]
:
tabóy1 — pnd a·bú·gin, i·á·bog, mag-á·bog.

a·bo·ga·díl·yo

png |[ Esp abogadillo ]
:
hindi kalipikadong tagapayo ukol sa mga legal na bagay.

a·bo·gá·do

png |[ Esp ]
:
tao na lisensiyadong magpayo tungkol sa batas at maging kinatawan ng kliyente sa hukuman, a·bo·gá·da kung babae : ATTORNEY, BARRISTER, COUNSEL2, HURÍSKONSÚLTO, LAWYER, MANANANGGÓL var abugádo

a·bo·gas·yá

png |[ Esp abogacía ]
:
propesyon ng batas : BACHELOR OF LAWS, BAR7, DERÉTSO1, LAW2 var abugasyá

a·bó·gong

png |Bot |[ ST ]
:
mapait na tugî.

a·bók

png

a·bo·ká·do

png |Bot |[ Mex Esp aguacate Ing avocado ]
:
malaki-laking punongkahoy (Persea americana ) na 20 m ang taas, eliptiko at matigas ang dahon, at may bungang biluhabâ na berde kung hilaw at nagiging morado kapag hinog, ang lamán sa loob ay berde at dilaw at kinakain, katutubò sa Timog America at ipinasok sa Filipinas noong panahon ng Español : ALLIGATOR PEAR

a·ból

png |[ Pan ]

abolish (a·bó·lis)

pnd |[ Ing ]

a·bo·lis·yón

png |[ Esp abolición ]
1:
buwag o pagbubuwág : ABOLITION
2:
puksa o pagpuksa : ABOLITION

a·bo·lis·yo·nís·ta

png |[ Esp abolicionista ]
:
tao na nagpapabuwag o nagpapawalang-bisa.

abolition (a·bo·lí·syon)

png |[ Ing ]

a·bo·má·sum

png |Zoo |[ Ing ]
:
ikaapat na tiyan ng ruminant.

Abominable Snowman (a·bó·mi·na· ból is·nów·man)

png |Zoo |[ Ing ]

a·bo·ná·do

pnr |[ Esp ]
:
nagbayad para sa iba ; nagpaluwal : ÉMBOLSÁDO var abunádo

á·bong

png
1:
kumakalat na usok o alikabok na nagpapalabo ng paningin sa isang pook, bagay, o pangyayari
2:
[Ifu] kubo ng mahirap
3:
[War Seb] hárang1-2
4:
[Ilk] maliit na kubo na gawâ sa kugón, talahib, at katulad, maaaring bukás o may dingding, nagsisilbing pahingahan ng mga magsasaká sa bukid
5:
[ST] direksiyon ng hihip ng hangin
6:
[ST] pagsunod ng usok sa hangin
7:
[ST] pagpapausok sa isang bagay.

á·bor

png |Bot |[ ST ]
:
nabubulok na bahagi ng punongkahoy, karaniwan sa bútas ng punò nitó.

a·bór-a·bór

png |[ ST ]
:
pagkabulok ng isda.

aborigine (a·bo·rí·dyi·ní)

png |[ Ing ]
1:
pinagmulang lahi ng tao
2:
orihinal na hayop at haláman sa isang pook.

a·bór·si·yón

png |Bat Med |[ Ing abortion ]
:
kusang pagpapalaglag sa hindi pa husto sa buwang sanggol sa sinapupunan : ABÓRTO, PÁKPAK2

abortifacient (a·bor·ti·féy·syent)

png |Med |[ Ing ]
1:
pagpapalaglag sa hindi pa isinisilang na sanggol
2:
gamot na ginagamit sa paglalaglag ng sanggol.

abortionist (a·bór·syo·níst)

png |[ Ing ]
:
tao na nagsasagawâ ng aborsiyon : ABÓRTÍSTA

a·bór·tís·ta

png |[ Esp ]

a·bór·to

png |Bat Med |[ Esp ]

a·bót

png |[ Bik Hil Seb War ]

a·bót

pnr |[ Bik Seb Tag Tau War ]
1:
maaaring makuha, mahawakan, o maratíng : KÁW-A, KAB-ÓT, MAGÁW-AT, NAGÁWAT
2:
ibigay ang isang bagay sa iba sa pamamagitan ng kamay — pnd a·bu·tán, a·bu·tín, i·a·bot, mag-a·bót, u·ma·bót.

á·bot

png |Mtr |[ Tag ]
:
kabilugan ng buwan na inaabutan ng pagsikat ng araw.

á·bot

pnd |a·bú·tan, mag·pang-á·bot, ma·ka·á·bot, u·má·bot
1:
makasabay ; masabayan : ÁBUT
2:
makasunod ; makahabol : ÁBUT

a·bót-a·bót

pnr |[ Bik ]

a·bót-a·gá·win

png |Ana
:
pinakagitnang bahagi ng likod na kahanay ng gulugod.

á·bot-ba·lí·ta

pnr
:
nararating ng balita.

a·bot·dán

png |[ ST ]
:
kanin na hindi maayos ang pagkaluto ; kaning nahilaw o nasunog.

á·bot-hi·yáw

pnr
:
nararating ng hiyaw var ábot-sigáw

á·bot-ka·máy

pnr
:
malapit na malapit na ; makukuha na.

á·bot-ki·sáp

png |[ ST ]
:
pagbukás at pagsara ng talukap ng matá.

á·bot-ku·ráp

pnr
:
madalas at hindi mapigil ang pagkurap.

á·bot-sá·bi

png
:
kalatas na inihahatid sa pamamagitan ng pasabi.

á·bot-si·gáw

pnr
:
varyant ng ábot-hiyáw.

á·bot-sí·ko

pnr pnb
:
mahigpit ang pagkakatalì ng mga siko sa likod.

á·bot-ta·náw

png pnr
1:
pook na tíla tagpúan ng langit at ng lupa : GINTAÍPAN, HORIZON1, KAPUNÁW-PUNÁWAN, ORISÓNTE, PANGANÓRIN3

á·bot-tá·wag

pnr
:
nararating ng tawag.

á·bot-ti·ngín

pnr
:
nararating ng tingin : ÁBOT-TANÁW2

á·bot-tu·bò

png |Bio |[ ST ]
:
pagdatíng ng unang regla ng babae.

a·bóy

png
1:
tabóy1 — pnd i·a·bóy, mag-a·bóy, u·ma·bóy
2:
tao o hayop na itinataboy.

a·bóy-a·bóy

png |[ Hil ]
:
duyan ng batà, karaniwang patadyóng.