and


and (end)

pnt |[ Ing ]

án·da

pnb |[ Mrw ]

an·da·dá·si

png |Bot

an·da·dé·ras

png |[ Esp ]
:
anumang pantulong sa paglakad ng isang pilay.

an·da·dór

png |[ Esp ]
:
pabilog na balangkas, ginagamit na gabáy ng batàng nagsisimulang lumakad : WALKER2

án·dak

pnd |an·dá·kan, mag-án·dak |[ Hil ]
:
magyabang nang labis : HÁGAK, HÁNDAK

an·dál

pnd |an·da·lán, an·da·lín, i·an·dál, u·man·dál
:
sumiksik, makipag-agawan, o makipagtulakan.

an·dám

png
2:
kakayahang mabatid ang magaganap sa hinaharap Cf SAGIMSÍM
3:
[ST] lubos na paggunita sa isang bagay : ANGPÁ

an·dám

pnr |[ Bik Seb War ]

án·dam

pnr
1:
[Kap] hirám
2:
[Bik Seb War] handâ.

an·dám·yo

png |Ark |[ Esp andamio ]
1:
pansamantalang estruktura na nagsisilbing salalayan ng mga manggagawa kung nagtatrabaho sa mataas na bahagi ng gusali : PÁLAPÁLA1
2:
tabla o kahawig na ginagamit na tulay : PÁLAPÁLA1

án·dan

png |[ Ilk ]
:
tulay na yarì sa kahoy.

an·dá·na

png |[ Bik Esp Hil Seb ]
1:
hatì o partisyong inayos nang sunod-sunod na pataas, gaya sa aparador o eskaparate Cf SÁRAY
2:
salansan ng kopra
3:
Ark palapag ng gusali.

an·dán·te

png |Mus |[ Ing ]
:
piyesa o kompás na bahagyang mabagal ang daloy.

an·dan·tí·no

png |Mus |[ Ita ]
:
piyesa o kompás na higit na mabilis kaysa andante.

an·dáp

png
1:
[Bik Ilk Pan Tag] liwanag na malamlam, kukurap-kurap o patay-sindi Cf KURÁP, KISAP, KUTÍTAP — pnd mag-an·dáp, u·man·dáp
2:
[ST] pagkuráp ng mga matá.

an·dáp

pnr |[ Bik Ilk Pan Tag ]

an·dár

png |[ Esp ]
2:
takbo ng isang mákiná, sasakyan, o aparato
3:
Kom pag-unlad o pagsulong ng isang negosyo — pnd mag·pa·an·dár, pa·an·da·rín, u·man·dár.

an·da·rá·yan

png |Bot

án·das

png |[ Esp ]
:
pinalamutian at may baras na platapormang pinaglalagyan ng imahen ng santo, at pinapasan kung prusisyon : KALANDÁ1

an·dá·taw

png |[ Mar ]
:
líbot1-2 o pag-lilibot.

an·de·két

png pnr |[ Pan ]

an·dén

png |[ Esp ]
1:
plataporma na nása estasyon ng tren
2:
bangketa o kalyeng may aspalto o kongkreto.

án·der

pnr |Kol |[ Ing under ]
:
nása ilalim.

án·der de-sá·ya

png |Kol |[ Ing under+ Esp de+saya ]
:
bana na nakapailalim sa nais ng maybahay : MANANDÉS

án·der·pás

png |[ Ing underpass ]
:
daan o lagusang nása ilalim.

an·dí

pnb |[ Kap ]

an·di-ba·íng

png |Bot |[ Pan ]

an·di·dít

png |Zoo |[ Ilk ]

an·di·rá, an·dí·ra

png |[ ST ]
:
táong mapang-uyam at mapanghimok na makipag-away.

an·di·ri·yán

pnb |[ an+di+diyan ]
:
varyant ng nariyán.

an·dir·yà

png
:
nakaiinsultong panunukso Cf KANTIYÁW

an·dí·to

pnb |[ na+di+dito ]
:
varyant ng naritó.

an·di·yán

pnb |[ an+diyan ]
:
varyant ng nariyán.

án·do

pnd |an·dú·han, mag-án·do |[ War ]
:
simulan ang laro ; buksan ang mga baraha.

an·dól

pnd |an·du·lán, i·an·dól, mag-an·dól |[ ST ]

an·do·ró·gat

png |Bot |[ Bik ]

án·dot

pnd |an·du·tán, i·án·dot, mag-án·dot |[ ST ]
1:
ilagay ang tandang sa harap ng iba para makipaglaban : ANDÓL
2:
iumang para abutin ng iba Cf BENTÓT

an·dóy

pnd |an·du·yín, i·an·dóy, mag-an·dóy |[ ST ]
:
uguyín ang bagay na nakasabit.

an·dó·yan

png |[ ST ]

androgen (án·dro·dyén)

png |BioK |[ Ing ]
:
anumang substance, natural o sintetiko, na kabílang sa mga sex hormone na nagdudulot ng mga katangiang panlaláki.

androgenesis (an·dro·dyé·ne·sís)

png |Bot |[ Ing ]
:
uri ng development na ang embryo ay mayroon lámang paternal na chromosome dahil hindi nakilahok sa pertilisasyon ang itlog.

androgynous (an·dró·dyi·nús)

pnr |[ Ing ]
1:
may katangian ng laláki at babae : HERMAPHRODITIC
2:
Bot may stamen at pistil sa iisang bulaklak.

androgyny (an·dró·dyi·ní)

png |[ Ing ]
1:
pagiging androgynous
2:
pagiging hermaphrodite.

android (án·droyd)

png |[ Ing ]
1:
Com sa malaking titik, ang sistemang pang-operasyon para sa mga smartphone, tablet, at katulad
2:
robot na anyong tao.

an·dro·pós

png |Med |[ Ing andropause ]
:
ang yugto ng pagbabâ ng produksiyon ng testosterone ng isang lalaki, at karaniwang nagaganap sa edad na 40 pataas.

An·dú·gon

png |Mit |[ Hil ]
:
diyos na nangangalaga sa bagong panganak na batà.

an·du·ká

png |[ ST ]
:
pagpapakain ng ibon sa mga inakay.

an·du·kâ

png
:
varyant ng andukhâ.

an·duk·hâ

png
1:
pagtangkilik o pagtatanggol sa tao na itinuturing na karapat-dapat sa awa at pagmamahal
2:
pagbibigay ng katutubòng kahulugan sa idea at salitâng hiram var andukâ — pnd an·duk·ha·ín, i· án·duk·hâ, mag-an·duk·hâ.

an·du·lán

png |[ ST ]
:
paglugas sa bulak sa pamamagitan ng pagsiksik nitó sa isang basket.

án·dun

pnb |Kol
:
varyant ng nároón.

an·dú·rog

pnd |mag-an·dú·rog, u·man·dú·rog |[ Bik ]
:
makiisa sa damdamin, gaya sa “Nakikiandurog ako sa iyong pagdadalamhati. ”