at


at

pnt
1:
pandugtong sa dalawang salita, parirala, o sugnay : AND, ÁMPONG, TAN, UG, Y
4:
nagpapakilála ng sanhi o resulta : AND, ÁMPONG, TAN, UG, Y

At (ey ti)

symbol |Kem |[ Ing ]

a·tá

pnr |[ Iba Ilk Iva ]
2:
[Iva] maputî ang kutis.

a·tâ

png |Zoo |[ Seb ]
:
tinta ng pusit, pugita, at katulad.

á·ta

pnt |[ Ilk ]

á·ta

pnb |[ Bik ]
:
tapos na.

á·ta

pnh

á·ta-á·ta

pnd |á·ta-a·tá·hin, i·á·ta-á·ta, u·má·ta-á·ta |[ ST ]
:
mangahas o magtangka.

a·táb

png |Bot |[ ST ]
:
dahon ng palma na ginagamit na pantakip.

á·tab

png
1:
Mtr [Ilk] táog
2:
[War] pagpapalakí o pagpapahabà.

a·ta·bál

png |Mus |[ Esp ]

a·ta·ba·lé·ro

png |[ Esp ]
:
tao na gumagawâ o tumutugtog ng atabal.

a·tá·bay

png |[ Seb ]

a·ta·bá·yi

png |Zoo |[ War ]
:
babaeng alimango o alimasag.

a·ta·bís·mo

png |Bio Med |[ Esp atavismo ]
1:
paglitaw ng mga katangian ng isang indibidwal na hindi lumabas sa mga naunang henerasyon
2:
tao na may ganitong katangian
3:
pagbalik sa dati o nakaugalian.

a·ta·bís·ti·kó

pnr |Med Bio |[ Esp atavístico ]
:
may kaugnayan sa atabísmo.

a·tá·do

png |[ Bik Esp Tag ]
:
paghahati-hati bílang bungkos o tumpok ang gulay, isda, at iba pang pagkain : BUGKÓS

a·ta·dú·ra

png |[ Esp ]
:
pagtatalì ; paggápos.

á·tag

png
1:
pagtibág at paghukay
2:
[ST] gawain ng komunidad.

á·tag

pnb

a·tá·ho

png |[ Esp atajo ]

á·tak

png |[ ST ]
:
lubhang pag-init ng araw.

á·tak

pnr |[ ST ]

a·ta·ka·dór

png |[ Esp atacador ]

a·tá·ke

png |[ Esp ataque ]
2:
Med sumpóng, gaya sa atake sa puso : AKSÉSO2, EPÍTASÍS3

a·ták·si·yá

png |Med |[ Esp ataxia ]
:
ganap na kawalan ng kontrol sa kilos ng katawan : ATAXY

a·tál

png |[ Tau ]
:
lapis na pangkulay ng labì.

á·tal

png |[ Ilk ]
:
gulóng na karaniwang gawâ sa kahoy, ginagamit sa paglilipat ng mabigat na bagay.

a·ta·lá·ya

png |Mil |[ Esp ]
:
toreng bantáyan.

a·tá·man

png |[ Bik ]

a·tán

png |Heo |[ Iva ]
:
bahagi ng dalampasigan na nása ilalim ng tubig.

a·táng

png |[ Seb ]
:
bantáy1 tagaabáng, o kung minsan, tagaharang.

á·tang

png
1:
paraan ng pagtulong upang isunong o pasanín ang isang mabigat na bagay
2:
[Bik Pan] háyin
3:
[Ilk] púta1

á·tang-á·tang

png
1:
Zoo [ST] alakdán1
2:
[Iba] katutubòng ritwal sa panggagamot.

a·tang·yá

png |Zoo

a·tá·nud

png |[ Ilk ]

a·táp

png

a·ta·péw

png |[ Pan ]

a·ta·pís

pnr |[ Pan ]

a·ta·ran·tá·do

png |Zoo |[ Esp ]
:
sapot mula sa tarantula.

a·ta·rá·ya

png |Psd |[ Esp atarraya ]
:
lambat na ginagamit sa pangingisda.

a·tás

png
1:
[ST] pagbabahagi ng ari-arian
2:
Zoo [Bik] liwaló.

a·tás

pnr |[ Seb ]

á·tas

png |Bat |[ Kap ST Tag ]
:
utos, bilin, o panuto ng pinunò o may kapangyarihan : DÍKTA2, INSTRUKSIYÓN1 — pnd a·tá·san, i·á·tas, mag-á·tas.

a·tá·sen

png |[ Mrw ]

a·tát

pnr |Kol
1:
varyant ng at-át4
2:
halatang gustong-gusto ang isang bagay.

at-át

png
1:
[ST] limbag o paglilimbag
2:
[ST] gasgás1-2 o paggasgas
3:
[ST] pagtuturo ng isang bagay sa pamamagitan ng kakaibang kompás o galaw
4:
pagiging utal var atát
5:
Zoo sapot ng gagamba.

a·ta·ta·bí·law

png |Zoo |[ War ]

a·ta·tán

png |[ Iba ]
:
kakaníng gawâ sa bigas na malagkit, pinakuluan, at ibinálot sa dahon Cf SÚMAN

a·ta·tá·ro

png |Zoo |[ Hil ]

at-á·teng

png |[ Pan ]

a·ta·úd

png |[ Esp ]

a·ta·úl

png |[ Esp ataúd ]

a·táw

pnr |[ ST ]
:
hindi gusto ; ginagamit din para ipahabol sa áso ang usa o baboy-damo.

ataxy (a·ták·si)

png |Med |[ Ing ]

a·táy

png |[ Hil Mag Mrw Seb Tau Tag War ]
1:
Bio malakí at bilugáng organo sa tiyan ng vertebrate at ginagamit sa iba’t ibang prosesong metaboliko, halimbawa ang pagproseso ng mga produkto ng pagtunaw sa pagkain upang maging sustansiya ang mga ito na mahalaga sa katawan, o kayâ’y ang paglinis sa mga nakapipinsalang sustansiya na nása dugo : ÁGAL, ALTÉY, DÁLEM1, HÁTAY, KATÓY, LÍVER
2:
Ana balantok ng talampakan
3:
pinakaloob o pook na pinakamahirap hanapin.

á·tay-á·tay

png |[ ST ]
1:
pagbubuka ng bibig ng malapit nang mamatay
2:
may sakít na nabuwal at bumangon.

á·tay-á·tay

pnb

at·bá

pnd |i·at·bá, mag-at·bá, u·mat·bá |[ ST ]
:
magpulong upang pag-usapan ang isang bagay.

at·báng

pnr |[ ST ]
:
kulang sa katwiran ; ginagamit ding pang-alipusta sa táong dukha.

át·bang

png |[ ST ]
:
hárap o kaharap.

át·bay

png |[ Iva ]

at·bíng

pnr |[ ST ]
:
maikli, hal atbíng na kadena ng kuwintas.

at·bó

png |[ Seb ]

atbp

daglat
:
at ibá pa.

at·bú·an

png |Agr |[ Kap ]

at·dás

png |Med |[ Kap ]
:
pagtusok sa alinmang namamagâng parte sa katawan upang palabasin ang likidong nása loob nitó, gaya sa pigsa, pasò, at taghiyawat.

at·dú

png |Ana |[ Kap ]

-ate (eyt)

pnl |[ Ing ]
1:
-ádo, hal advocate, consulate
2:
Kem pambuo ng pangngalan na tumutukoy sa salt ng acid na may katumbas na pangngalan na nagtatapos sa -ic, hal abietate
3:
pambuo ng pangngalan na nagpapahiwatig ng produkto, hal sulfate
4:
pambuo ng pandiwa, hal agitate, calculate.

á·te

png |[ Chi a chi ]
1:
tawag sa nakatatandang kapatid na babae : ATSÍ1, ÍNSI, MÁNANG4, MÁNAY, MÁNDING
2:
magálang na tawag sa sinumang babaeng hindi gaanong matanda : ATSÍ1, ÍNSI, MÁNANG4, MÁNAY, MÁNDING Cf KÚYA

a·téb

png |[ Igo ]
:
patibong sa dagâ, karaniwang inilalagay sa bukid.

a·téd

png |[ Igo ]
:
seremonya upang pawiin ang gálit ng espiritu ng banal na basket sa ulo.

a·té·et

png |[ Pan ]

a·te·ís·mo

png |[ Esp ]
:
teorya o paniwala na walang Diyos : ATHEISM

a·te·ís·ta

png |[ Esp ]

atelier (a·tel·li·éy)

png |[ Fre ]
:
talyer o estudyo, lalo na ng isang artist o tagadisenyo.

A·té·nas

png |Heg |[ Esp ]
:
kabesera at pangunahing lungsod ng Greece : ATHENS

a·ten·dí·do

pnr |[ Esp atender+ido ]

a·te·né·o

png |[ Esp ]
1:
institusyon para sa pag-aaral ng panitikan o agham : ATHENAEUM
2:
tawag din sa aklatan : ATHENAEUM

a·ten·si·yón

png |[ Esp atención ]
1:
pagbibigay ng panahon, pansin, o espesyal na pangangalaga sa isang tao o isang bagay : ATTENTION Cf PANSÍN
2:
pagsasaalang-alang sa isang tao o sa isang bagay bilang mahalaga o interesante : ATTENTION
3:
Mil posisyon ng sundalo kapag nakatayông tuwid na tuwid at hindi kumikilos : ATTENTION
4:
sa korespondensiya opisyal, ang pagtawag sa pansin o pagsasaalang-alang ng iba pang tao, bukod pa sa pinatutungkulan, hinggil sa nilalaman ng liham : ATTENTION

a·tén·to

pnr |[ Esp ]
:
ganap na nakamasid.

a·té·o

png |[ Esp ]
:
tao na hindi naniniwala sa Diyos : ATEÍSTA, ATHEIST

a·tes·tá·do

pnr |[ Esp ]
:
pinagtibay o pinatunayan.

atheism (ey·ti·í·sem)

png |[ Ing ]

atheist (ey·te·íst)

png |[ Ing ]

Athena (a·tí·na)

png |Mit |[ Gri ]
:
patrong diyosa ng Atenas, birheng diyosa ng mga sinaunang Greek, at sinasamba bílang diyosa ng karunungan, pertilidad, mga kapaki-pakinabang na sining, at maingat na pakikidigma Cf MINERVA

athenaeum (á·ti·ní·em)

png |[ Ing Lat ]

Athens (a·tíns)

png |Heg |[ Ing ]

athlete (át·lit)

png |[ Ing ]

athlete’s foot (át·lits fut)

png |Med |[ Ing ]

a·tí

png |[ Bik ]

á·ti

pnr |[ Ilk ]

Á·ti

png |Ant
:
Agt á.

a·tí·an

png |Ana |[ Kap ]

A·ti-a·tí·han

png |[ Seb ]
:
pista ng Sto. Niño sa Kalibo, Aklan, at gumugunita sa pinaniniwalaang kasunduan ng mga dayuhang taga-Borneo at pangkating Agta sa Panay.

a·ti·bá·gos

png |Zoo |[ Bik ]

a·ti·ba·ngáw

png |[ ST ]
:
alingawngaw ng malakas na tunog, gaya ng kulog at alingawngaw ng kampana.

a·ti·báng·raw

png |[ Ilk ]

-a·tí·bo

pnl |[ Esp ativo ]
:
pambuo ng pang-uri na nagpapahiwatig ng katangian o hilig, hal negatibo, superlatibo : -ATIVE

a·tíg

png |[ ST ]
2:
pagsakmal ng malakas sa mahinà
3:
pag-udyok sa iba para magalit at pagalitan ang iba