iro


i·ró

png |[ Ilk ]
:
agiw sa itaas ng kalan.

i·rô

png |Zoo |[ Seb ]

i·rô

pnr

í·rog

png
2:
masayáng pagsuyo sa pamamagitan ng pagyakap-yakap, paghalik, at pagpuri.

i·rók

png |Bot |[ Bik ]

i·rók

pnd |i·ru·kín, mag-i·rók, u·mi· rók
1:
[ST] mag-alaga ng ibon
2:
[Seb] tirís.

í·rok

pnd |i·rú·kin, mag-í·rok, u·mí· rok
1:
[ST] hanapin ang isang bagay sa tubig sa pamamagitan ng tikin
2:
[Bik] manirahan sa isang pook o bahay.

i·ról

pnd |[ Bik ]

iron (á·yorn)

png |[ Ing ]
1:
Kem metalikong element na matigas at pinilakang abo ang kulay (atomic number 26, symbol Fe )
2:
Kem bákal
3:
anumang may katangian o gawâ sa bakal

Iron Age (á·yorn eydz)

png |[ Ing ]
:
Pan ahóng Bákal.

Iron Curtain (á·yorn kér·teyn)

png |[ Ing ]
:
Kortínang Bákal.

i·róng

png
1:
Ana [War] ilóng
2:
[Pan] upô.

i·róng

pnd |mag-i·rú·ngan, ma·ki·pag-i·róng

i·ró·ni·kó

pnr |Lit |[ Esp irónico ]
:
guma-gamit o may anyo ng parikala.

i·ro·ní·ya

png |Lit |[ Esp ironía ]

iron ware (á·yorn wéyr)

png |[ Ing ]
:
ka-sangkapan o gamit na gawâ sa bakal.

irony (áy·ro·ní)

png |Lit |[ Ing ]

í·rop

png |Zoo |[ Mrw ]

í·ros

png |[ Mrw ]

í·ros

pnd |i·rú·sin, mag-í·ros, u·mí·ros |[ ST ]
:
tiisin o kayahin ang mahirap na gawain.

i·róy

png |[ War ]