ati


a·tí

png |[ Bik ]

á·ti

pnr |[ Ilk ]

Á·ti

png |Ant
:
Agt á.

a·tí·an

png |Ana |[ Kap ]

A·ti-a·tí·han

png |[ Seb ]
:
pista ng Sto. Niño sa Kalibo, Aklan, at gumugunita sa pinaniniwalaang kasunduan ng mga dayuhang taga-Borneo at pangkating Agta sa Panay.

a·ti·bá·gos

png |Zoo |[ Bik ]

a·ti·ba·ngáw

png |[ ST ]
:
alingawngaw ng malakas na tunog, gaya ng kulog at alingawngaw ng kampana.

a·ti·báng·raw

png |[ Ilk ]

-a·tí·bo

pnl |[ Esp ativo ]
:
pambuo ng pang-uri na nagpapahiwatig ng katangian o hilig, hal negatibo, superlatibo : -ATIVE

a·tíg

png |[ ST ]
2:
pagsakmal ng malakas sa mahinà
3:
pag-udyok sa iba para magalit at pagalitan ang iba

a·tík

png |Kol |[ kíta ]

a·ti·ka·bó

png

a·ti·ká·bo

png |[ ST ]
:
paglipad ng alikabok o ipa dahil sa hangin.

a·ti·kél

png |[ Pan ]

a·tik·hâ

png
:
matipid na pagsisikap.

a·tí·lang

png |Bot |[ Igo ]

a·tíl·ma

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng punongkahoy.

a·tím

png

a·tí·man

png |[ Seb ]

á·tin

pnh
:
panghalip na paari, nása ikalawang panauhang pangmaramihan, at tumutukoy sa nagsasalita at kinakausap : ÁTA, OUR Cf NATÁ

a·tin·dí

png |[ Esp atender ]
:
pagbibigay ng pansin o asikaso — pnd a·tin·di·hán, mag-a·tin·dí, uma·tin·dí.

á·ting

png |[ Mag Mrw ]

-ation (ey·syon)

pnl |[ Ing ]
:
-asyón hal filtration, foundation.

a·típ

png
1:
Ark pantakip sa bubong, hal pawid o yero
2:
[ST] pagtitipon para mag-usap sa isang bagay
3:
[ST] bagay na ginagamit na pantahî.

a·ti·pa·dá

png |Zoo |[ Ilk ]
:
kalabaw na may sungay na humahabà nang hindi lalagpas sa mga tainga nitó.

a·ti·píl

png |[ Bik ]

a·ti·pó·lo

png |Bot
:
varyant ng antipólo.

a·ti·rís

pnr |[ Pan ]

á·tis

png |Bot
:
punongkahoy (Anona squamosa ) na may bungang pabilóg, kulay putî ang lamukot sa loob, at nakakain : ANÁTIS, ATTÍ, SWEETSOP

a·tí·taw

png |[ ST ]
:
masíd o pagmamasíd.

-ative (éy·tiv)

pnl |[ Ing ]
:
-atíbo, hal creative, negative.

a·ti·yé·sa

png |Bot