ata


a·tá

pnr |[ Iba Ilk Iva ]
2:
[Iva] maputî ang kutis.

a·tâ

png |Zoo |[ Seb ]
:
tinta ng pusit, pugita, at katulad.

á·ta

pnt |[ Ilk ]

á·ta

pnb |[ Bik ]
:
tapos na.

á·ta

pnh

á·ta-á·ta

pnd |á·ta-a·tá·hin, i·á·ta-á·ta, u·má·ta-á·ta |[ ST ]
:
mangahas o magtangka.

a·táb

png |Bot |[ ST ]
:
dahon ng palma na ginagamit na pantakip.

á·tab

png
1:
Mtr [Ilk] táog
2:
[War] pagpapalakí o pagpapahabà.

a·ta·bál

png |Mus |[ Esp ]

a·ta·ba·lé·ro

png |[ Esp ]
:
tao na gumagawâ o tumutugtog ng atabal.

a·tá·bay

png |[ Seb ]

a·ta·bá·yi

png |Zoo |[ War ]
:
babaeng alimango o alimasag.

a·ta·bís·mo

png |Bio Med |[ Esp atavismo ]
1:
paglitaw ng mga katangian ng isang indibidwal na hindi lumabas sa mga naunang henerasyon
2:
tao na may ganitong katangian
3:
pagbalik sa dati o nakaugalian.

a·ta·bís·ti·kó

pnr |Med Bio |[ Esp atavístico ]
:
may kaugnayan sa atabísmo.

a·tá·do

png |[ Bik Esp Tag ]
:
paghahati-hati bílang bungkos o tumpok ang gulay, isda, at iba pang pagkain : BUGKÓS

a·ta·dú·ra

png |[ Esp ]
:
pagtatalì ; paggápos.

á·tag

png
1:
pagtibág at paghukay
2:
[ST] gawain ng komunidad.

á·tag

pnb

a·tá·ho

png |[ Esp atajo ]

á·tak

png |[ ST ]
:
lubhang pag-init ng araw.

á·tak

pnr |[ ST ]

a·ta·ka·dór

png |[ Esp atacador ]

a·tá·ke

png |[ Esp ataque ]
2:
Med sumpóng, gaya sa atake sa puso : AKSÉSO2, EPÍTASÍS3

a·ták·si·yá

png |Med |[ Esp ataxia ]
:
ganap na kawalan ng kontrol sa kilos ng katawan : ATAXY

a·tál

png |[ Tau ]
:
lapis na pangkulay ng labì.

á·tal

png |[ Ilk ]
:
gulóng na karaniwang gawâ sa kahoy, ginagamit sa paglilipat ng mabigat na bagay.

a·ta·lá·ya

png |Mil |[ Esp ]
:
toreng bantáyan.

a·tá·man

png |[ Bik ]

a·tán

png |Heo |[ Iva ]
:
bahagi ng dalampasigan na nása ilalim ng tubig.

a·táng

png |[ Seb ]
:
bantáy1 tagaabáng, o kung minsan, tagaharang.

á·tang

png
1:
paraan ng pagtulong upang isunong o pasanín ang isang mabigat na bagay
2:
[Bik Pan] háyin
3:
[Ilk] púta1

á·tang-á·tang

png
1:
Zoo [ST] alakdán1
2:
[Iba] katutubòng ritwal sa panggagamot.

a·tang·yá

png |Zoo

a·tá·nud

png |[ Ilk ]

a·táp

png

a·ta·péw

png |[ Pan ]

a·ta·pís

pnr |[ Pan ]

a·ta·ran·tá·do

png |Zoo |[ Esp ]
:
sapot mula sa tarantula.

a·ta·rá·ya

png |Psd |[ Esp atarraya ]
:
lambat na ginagamit sa pangingisda.

a·tás

png
1:
[ST] pagbabahagi ng ari-arian
2:
Zoo [Bik] liwaló.

a·tás

pnr |[ Seb ]

á·tas

png |Bat |[ Kap ST Tag ]
:
utos, bilin, o panuto ng pinunò o may kapangyarihan : DÍKTA2, INSTRUKSIYÓN1 — pnd a·tá·san, i·á·tas, mag-á·tas.

a·tá·sen

png |[ Mrw ]

a·tát

pnr |Kol
1:
varyant ng at-át4
2:
halatang gustong-gusto ang isang bagay.

at-át

png
1:
[ST] limbag o paglilimbag
2:
[ST] gasgás1-2 o paggasgas
3:
[ST] pagtuturo ng isang bagay sa pamamagitan ng kakaibang kompás o galaw
4:
pagiging utal var atát
5:
Zoo sapot ng gagamba.

a·ta·ta·bí·law

png |Zoo |[ War ]

a·ta·tán

png |[ Iba ]
:
kakaníng gawâ sa bigas na malagkit, pinakuluan, at ibinálot sa dahon Cf SÚMAN

a·ta·tá·ro

png |Zoo |[ Hil ]

at-á·teng

png |[ Pan ]

a·ta·úd

png |[ Esp ]

a·ta·úl

png |[ Esp ataúd ]

a·táw

pnr |[ ST ]
:
hindi gusto ; ginagamit din para ipahabol sa áso ang usa o baboy-damo.

ataxy (a·ták·si)

png |Med |[ Ing ]

a·táy

png |[ Hil Mag Mrw Seb Tau Tag War ]
1:
Bio malakí at bilugáng organo sa tiyan ng vertebrate at ginagamit sa iba’t ibang prosesong metaboliko, halimbawa ang pagproseso ng mga produkto ng pagtunaw sa pagkain upang maging sustansiya ang mga ito na mahalaga sa katawan, o kayâ’y ang paglinis sa mga nakapipinsalang sustansiya na nása dugo : ÁGAL, ALTÉY, DÁLEM1, HÁTAY, KATÓY, LÍVER
2:
Ana balantok ng talampakan
3:
pinakaloob o pook na pinakamahirap hanapin.

á·tay-á·tay

png |[ ST ]
1:
pagbubuka ng bibig ng malapit nang mamatay
2:
may sakít na nabuwal at bumangon.

á·tay-á·tay

pnb