liko


li·kô

pnr |[ Mrw Seb Tag ]
:
lihis sa pagiging tuwid o sapád ; baluktot o nakakurba : ABBÍRA, APIKLÓ, BAKKÚG, BIKÔ, BALIKÔ, BALIKÓG, BÁLING, BÍRIK, KÁYAD, LÍNGI, LINGKÔ, TIKÔ

li·kód

png |li·ku·rán
1:
Ana [Bik Hil Mrw Seb Tag] ang kabilâng rabaw ng katawan ng tao mulang balikat hanggang balakang : BACK, BENÉG, BÚKOT2, GÚLUT1, HULÍ1, REVERSE5
2:
Zoo pang-itaas na rabaw ng katawan ng hayop : BACK
3:
[Hil Seb Tag] ang kabilâng panig ng isang bagay : BACK, BANSÓLAT, BIYÉK, HULÍ1, REVERSE5
4:
Ntk kilya o patuto ng bangka o bapor : BACK
5:
ang kabila ng harap : BACK
6:
ang bahaging hindi nakikíta sa bagay na tinitingnan : BACK
7:
ang bahagi ng isang bagay na malayò sa tumitingin : BACK

lí·kom

png
1:
dahan-dahang pagtipon túngo sa pagkakaroon ng maraming bílang, gaya sa paglikom ng salapi : AKUMULASYÓN Cf TÍPON
2:
pagtitiklop o pagliligpit ng mga damit, banig, watawat, at iba pa matapos gamitin — pnd i·pa·lí·kom, li· kú·min, mag·lí·kom.

li·kóp

png |Mit |[ Ilk ]
:
mangkukulam na nakapagpapalit ng anyo bílang baboy o uwak.

lí·kop

png |[ ST ]
1:
2:
salitang-ugat ng salíkop at talíkop.

li·ko·pód·yo

png
1:
Bot [Esp licopodio] uri ng pakô (genus Lycopodium ), tíla karayom ang dahon na may habàng 3 sm : LYCOPODIUM
2:
pinong pulbos na nakukuha mula sa bulaklak nitó na ginagamit sa operasyon at sa paputok : LYCOPODIUM

li·kór

png |[ Esp licór ]

li·ko·ré·ra

png |[ Esp licorera ]
:
kaha o sisidlan ng alak.

li·ko·rís·ta

png |[ Esp licorista ]
:
gumagawâ o nagbibili ng likor.

lí·kos

png
2:

li·kót

png
1:
pagiging magalaw ng anuman o sinuman
2:
paggawâ ng hindi nararapat sa pamamagitan ng kamay, hal pandurukot
3:
kapilyuhan ; pagiging mapaglaro — pnr ma·li·kót — pnd li·ku·tín, lu·mi·kót, mag·li·kót