bunga


bu·ngá

png |Ana |[ ST ]

bú·nga

png
1:
Bot produkto ng haláman, karaniwang ang kinakain na bahaging panreproduksiyon ng halámang binhi : ÁNI1, FRUIT, GARASÍGAS, KÁWIL1, MANÁAN, ÓNGA, PRÚTAS
2:
Bot [Bik Hil Kap Seb Tag War] palma (Areca catechu ) na mataas, katutubò sa Filipinas at Asia, at ginagawang ngangà ang prutas : BETEL, BOWÁ, BUWÁ, LUYOS, TAKÓBKOB
4:
kináuwian o kinalabasan ng gawain o pangyayari : DÚLO4, RESULTA2

bú·nga-bú·nga

png
1:
Bot yerba (Alterrnanthera sessilis ) na may putîng bulaklak at bungang may iisang butó
2:
Ana [Tau] kalamnan ng bintî.

bú·ngad

png |[ Kap Tag ]

bunga de-jolo (bú·nga de ho·ló)

png |Bot |[ búnga+Esp de jolo ]

bú·nga de-tsí·na

png |Bot |[ búnga+ Esp de china ]

bu·ngál

pnr |[ Kap Tag ]
:
walang ngipin sa harap na bahagi ng bibig : SUNGÁL2

bu·ngal·ngál

png |Ana |[ ST ]

bu·ngal·ngá·lan

png |[ Hil bungalngal +an ]
:
tao na labis kung magsalita tungkol sa lihim ng ibang tao Cf TSISMÓSA

bungalo (búng·ga·ló)

png |Ark |[ Ing ]
:
bahay na may iisang palapag.

bu·nga·lóg

png |Zoo |[ Seb ]

bu·ngá·lon

png |Bot
1:
punongkahoy (Avicennia lanata ) na makinis at matingkad na kulay kape ang katawan at karaniwang tumutubò sa ilog at mapuputik na pook

bu·ngá·long

png |[ ST ]
:
kopang ginagamit sa seremonya ng kasal.

bu·ngá·long-pu·tí

png |Bot
:
malakíng punongkahoy (Avicennia alba ) na magalasgas at makaliskis ang balát.

bu·ngáng

png |[ ST ]
:
patáy na isdang lumulutang sa tubig.

bu·nga·ngà

png
1:
malakíng bibíg, gaya ng bunganga ng pating at kalabaw, o bungad ng ilog at balon
2:
tawag sa madaldal.

bu·nga·nga·án

pnr |[ ST ]
:
madaldal, hambog, o bulgar.

bú·ngang-á·raw

png |Med |[ bunga+ na-araw ]
:
makatíng butlíg sa balát : BUNGÁNTIBÁTIB

bú·ngang-ba·tó

png |Zoo |[ ST bunga+ na-bató ]
:
itim na korales.

bú·ngang-da·mó

png |Bot |[ ST bunga+ ng-damó ]
:
binhi ng damong sakate.

bú·ngang-í·pot

png |Bot |[ bunga+ng-ipot ]
:
uri ng bunga (Areca ipot ) na may bunged na medyo namamagâ sa dakong punò.

bú·ngang·ká·hoy

png |Bot |[ bunga+ na-kahoy ]
1:
uri ng punongkahoy na namumunga
2:
ang búnga nitó.

bú·ngang-ka·wa·lì

png |[ ST bunga+ ng-kawali ]
:
hawakán ng kawalì.

bu·ngán·ti·bá·tib

png |Med |[ bunga+ na-tibátib ]

bú·ngan·tú·log

png |[ bunga+ng tulog ]

bú·ngar

png |[ ST ]
1:
bibig o gilid ng kawayan kung saan pinutol nang patuwid o pahalang
2:
paggawâ ng isang bagay sa unang pagkakataon.

bú·nga-sa-pa·lás

png
1:
Bot palay na maagang nagbubunga ng butil Cf DUMALÎ
2:
anak ng babaeng batàng-batà pa.

bú·ngat

png |Zoo

bu·ngáw

png |Zoo |[ Seb ]

bu·ngáw

pnr
1:
walang kangipin-ngipin
2:
mapurol ang talim.

bú·ngaw

png |Med |[ Bik ]

bú·ngaw

pnd |bu·mú·ngaw, i·bú· ngaw, mag·bú·ngaw |[ ST ]
:
sumigaw o isigaw.

bú·ngaw

pnr |[ Seb ]
:
lumilipad ang isip ; wala sa loob ang ginagawâ.

Bú·ngaw

png |Say |[ Pal ]
:
pangalan ng demonyo sa sayaw na Siniliran at Bungaw.

bû-ngaw

png |Heo |[ Bik ]

bu·ngáy

png |[ War ]
:
matalim at mahabàng itak.

bú·ngay

png |[ Seb ]

bú·ngay-sa·ngí

png |Lit |[ Pan ]