dulo


dú·lo

png
1:
pinakamalayò at pinakahulíng dáko o bahagi ng anuman : DÚNGGIT, DÚNGOT, END1, HANGGÁ1, HULÍ2, MÚRDONG, PURÓ3, SÉPU, TUMÓY, UDYÓNG1
2:
magkabilâng dáko o katapusan ng isang bagay : DÚNGGIT, DÚNGOT, END1, HANGGÁ1, HULÍ2, MÚRDONG, PURÓ3, SÉPU, TUMÓY, UDYÓNG1
3:
tulís na bahagi : PUNTA4

du·ló-du·ló

pnr |[ ST ]

du·lóg

png
1:
paglapit upang ganapin ang isang pakay o layon, karaniwan sa pag-upô sa paligid ng mesa para kumain, o kayâ paglapit sa altar para magdasal o magpakasal
2:
Bat pagharap sa maykapangyarihan, hukuman, o pinunò upang lumuhog, sumamo, o makiusap ukol sa isang usapin : APELA3, DANGÓP — pnd du·mu·lóg, i·du·lóg, du·lu·gán.

dú·log

png |[ Seb ]

du·lo·há·ka

pnd |du·lo·ha·ka·hín, i·du·lo·ha·ká, mag·du·lo·ha·ká |[ ST ]
:
linawin ang salitâng sinasabi ng isang tao.

du·lók

pnd |du·lu·kín, du·mu·lók, mag·du·lók
:
sunugin muli ang mga baging, tuod, at kahoy sa kagubatan.

dú·lok

png |[ ST ]
:
pagsúnog o panahon ng pagsúnog sa mga kahoy na nátirá sa kaingin.

dú·lon

png |Zoo |[ Seb ]

du·lóng

png
1:
[War] bunô o pagbubunô
2:
Zoo uri ng biya (family Engraulidaeo Gobiidae ) na maliit at may maliit na palikpik
3:
[Seb] túngo1

dú·long

png |[ ST ]
:
paglalagay ng palaso sa pana.

du·lón·tas

png |Bot |[ ST ]
:
damong kahawig ng mansanilya.

du·lós

png
1:
kasangkapang pandukal, may hugis dilang malukong, at mata-lim ang dulo : BÚNGLAY, DÁLOS1, LÁDDIK, PÁLAPÁLA5, SÚKIL, TROWEL
3:
[ST] maliit na matsete na ginagamit sa pagtatabas ng baging.

du·lót

png |[ Hil Seb ]
:
magsulót o sulutin ; magbútas o butásin.

dú·lot

png |[ Bik Hil Ilk Seb Tag ]
2:
[Seb] tiyagâ.