ear


ear (ir)

png |Ana |[ Ing ]

eardrum (ír·dram)

png |Ana |[ Ing ]
:
lamad sa panggitnang taínga : TYMPANUM

earl (erl)

png |[ Ing ]

earldom (érl·dam)

png |Pol |[ Ing ]
1:
tungkulin ng isang konde
2:
panahon ng panunungkulan ng isang konde.

ear lobe (ír lowb)

png |Ana |[ Ing ]
:
malambot na ibabâng bahagi ng panlabas na taínga.

early (ér·li)

pnr pnb |[ Ing ]

earmark (ír·mark)

png |[ Ing ]
1:
tandâ o panandâng ikinakabit o inilalagay sa tainga

earmuff (ír·maf)

png |[ Ing ]
:
pambalot o pantakip sa taínga na nagsisilbing pananggaláng sa lamig at ingay.

earn (ern)

pnd |[ Ing ]
1:
kumíta o sumahod
2:
magtamo o magkamit
3:
tumubò ; makinabang
4:
maging karapat-dapat.

earned surplus (ernd súr·plas)

png |Kom |[ Ing ]
:
naipon na tubò o kiníta ng korporasyon na hindi pa naibabahagi sa mga istakholder.

earnest (ér·nest)

png |[ Ing ]
2:
Bat earnest money

earnest (ér·nest)

pnr |[ Ing ]
1:
tapat o matapat
2:
masigasig ; matiyaga

earnest money (érn·nest má·ni)

png |Bat |[ Ing ]
:
salapi bílang patunay ng Kasunduan sa Bilihan na nangangahulugang hindi maaaring ipagbili sa iba ang bagay na napagkasunduang ipagbilí sa loob ng takdang panahon : EARNEST2 Cf PAÚNANG BÁYAD

earphone (ír·fown)

png |[ Ing ]
:
aparatong pantaínga na nakatutulong sa pandinig o nakatatanggap ng komunikasyong panradyo o pantelepono.

earring (ír·ring)

png |[ Ing ]

earth (ert)

png |[ Ing ]

Earth (ert)

png |Asn |[ Ing ]

earthenware (ér·ten·wéyr)

png |[ Ing ]
:
kagamitan na yarì sa hinurnong luad, tulad ng tapáyan.

earthquake (ért·kweyk)

png |Heo |[ Ing ]

earthworm (ért·worm)

png |Zoo |[ Ing ]

earwax (ír·waks)

png |[ Ing ]