fat


fat

png |[ Ing ]
2:
Kem alinman sa pangkat ng likás na ester ng glycerol.

fat

pnr |[ Ing ]
2:
malangis ; masebo

fatal (fa·tál, féy·tal)

pnr |[ Esp Ing ]
3:
lubhang mahalaga
4:
ukol sa kapangyarihan na nagtatakda ng mga pangyayari
5:
ukol sa kapalaran.

fatalism (fey·ta·lí·sim)

png |[ Ing ]

fa·ta·lís·mo

png |[ Ing ]
:
paniniwala na nakatakda ang lahat ng pangyayari at hindi maaaring baguhin ng tao ; paniniwala sa kapalaran.

fatality (fey·tá·li·tí)

png |[ Ing ]
:
tao na nasawi sa kalamidad o aksidente.

fa·ta·wá·li

png |Bot |[ Ted ]
:
uri ng mapait na baging.

fate (feyt)

png |[ Ing ]

fá·tek

png |[ Ifu ]

Fates (feyts)

png |Mit |[ Ing ]

father (fá·der)

png |[ Ing ]

fathom (fá·tom)

png |[ Ing ]
1:
sukat na katumbas ng 1.8 m

fatigue (fa·tíg)

png |[ Ing ]
1:
Med patà
2:
paghina ng materyales, karaniwan sa metál, dulot ng matinding presyur
3:
Med pagbabâ ng kakayahan ng kalamnan at iba pang bahagi ng katawan pagkaraan ng matagal na gawain
4:

Fá·ti·má

png
:
pinakabatàng anak ng propetang si Mohammed at asawa ng ikaapat na kalípa na si Ali.

fá·tok

png |[ Ted ]

fát·so

png |Alp |[ Ing ]
:
tao na mataba.

fatten (fá·ten)

pnd |[ Ing ]
2:
palusugin ; pagyamanin.

fát·wa

png |[ Ara ]
:
makapangyarihang patakaran na ipinahahayag ng isang mufti.