gili


gi·lí

png |[ Kap ]
:
hiwà3 — pnd gi·li·hín, gu·mi·lí, mag·gi·lí.

gí·lib

png

gí·lid

png |[ Bik Kap ST ]
1:
isa sa mga rabaw o guhit na nagsisilbing hanggahan ng isang bagay o pigura : BÍNGIT1, DÁPLIN, GALIGÍR, GÁYAD3, ÍGID, KÍLID1, MÁRDYIN1, PRÁNHA1, SUMÁNGID, TAMTÁM5 var gílir
2:
alinman sa magkabilâng rabaw o gúhit ng isang bagay o pigura : SIDE1
3:
alinman sa dalawang bahagi ng isang pook na nása kanan o kaliwa ng isang gitnang guhit o púnto Cf TABÍ
4:
ang kanan o kaliwang bahagi ng katawan ng isang tao o hayop : SIDE1

gi·lí-gi·lí

pnr |[ War ]
:
nangingintab sa langis.

gi·lí-gin·tô

png |[ ST ]
:
tíla ginintuang mga matá na namumuo sa mantika o sa sabaw.

gí·lik

png
1:
Bot mapulbos na sangkap na bumabalot sa butil ng palay o sa tangkay at dahon ng haláman, at nakapagdudulot ng pangangatí sa balát ng tao Cf BÚLO1
2:
lupa o putik na kinakain ng bangus, tilapya, at ibang isda.

gi·lí·lan

png |Ark
1:
pahaláng na bahagi ng balangkas na nagdadalá ng bigat ng dingding
2:
nakahigang bahagi ng balangkas ng tabike Cf SOLÉRAS

gi·lí·lat

png |[ Tag Bag ]
:
maliit at kurbadong patalim na gámit ng mga babae sa paghahábi.

gi·lím·him

png |[ ST ]
:
maingat na pagbabalak.

gi·líng

png |[ ST ]
:
pagpipira-piraso sa mga bagay na tulad ng kahoy.

gí·ling

png
1:
pagpaparaan ng butil ng palay sa kiskisan o gilingan upang maging bigas : GALÍNG6
2:
pagdurog o pagpulbos sa mga butil gaya ng bigas at mais : GALÍNG6
3:
paggalapong sa bigas sa pamamagitan ng pagpaparaan sa gilingan : GALÍNG6 — pnr gi·líng gi·ní·ling. — pnd gi·lí·ngin, gu·mí·ling, i·pa·gí·ling, mag·gí·ling, mag·pa·gí·ling

gi·lí·ngan

png |[ gíling+an ]
1:
mákináng ginagamit sa pagbayo ng palay upang maging bigas Cf BAYÚHAN, KISKÍSAN
2:
mákináng ginagamit sa pagdurog o pagpulbos sa mais, kape, at iba pa
3:
magkapatong na batóng lapád at mabílog na ipinandudurog ng bigas, mais, at iba pa sa pamamagitan ng pagpapaikot ng batóng nása ibabaw Cf MOLÍNO
4:
panahon ng paggiling.

gi·líng-gi·lí·ngan

png |Bot |[ gíling+ gíling+an ]

gi·lí·ran

png |[ gílid+an ]
1:
Kar kabitan ng pamakuan ng dingding sa bahay o iba pang gusali
2:
tubig na mula sa poso o balon at nagtataglay ng mineral.

gi·lít

png
1:
paghiwa nang maliit na piraso : GÉRGER1, GÉRRET, GIRÎ, GURÓT1
2:
[Kap Tag] piraso ng isang hiniwa nang paputol : GÉLENG
3:
[Kap Tag] híwa o marka sa balát, kahoy, babà, at iba pa.

gí·liw

png
1:
sa sinaunang lipunan, damit na mumurahin at magaspang ang tela