gol


gol

png |[ Ing goal ]
2:
Isp buslo ng basketbol, futbol, at iba pa Cf ISKÓR1

go·là

png |[ Mrw ]

go·la·mí

png |[ ST ]

gó·lang·gó·lang

png |[ ST ]
:
dampâ sa tabi ng bahay.

gold

png |[ Ing ]
:
gintô1 (atomic number 79, symbol Au ).

gold díg·ger

png |[ Ing ]
1:
manghuhukay ng ginto
2:
Kol babae na ginagamit ang alindog upang kuwartahan ang mga laláki .

gól·den

pnr |[ Ing gold+en ]

golden bamboo (gól·den bám·bu)

png |Bot |[ Ing ]
:
kauri ng kawayang kilíng (Bambusa vulgaris ) na kulay dilaw ang mga biyas at mga sanga at karaniwang pinatutubò bílang halámang ornamental.

golden rod (gól·den rad)

png |Bot |[ Ing ]

golden shower (gól·den syá·wer)

png |Bot |[ Ing ]
:
malaki-laking punongkahoy (Cassia fistula ) na 10 m ang taas, at may mga bulaklak na matingkad na dilaw at nakakabit sa mahabà at tíla pendulong tangkay : CAÑA FISTULA

gól·den su·sô

png |Zoo |[ Ing golden Hil Seb Tag War susô ]
:
uri ng malaking kuhól na ginintuan at pink ang kabibe at pinalaganap para sa mabilisang produksiyon ng pagkain sa panahon ng rehimeng Marcos.

golden trevaly (gól·den tre·vá·li)

png |Zoo |[ Ing ]
:
malapandóng diláw.

golden trumpet (gól·den trám·pet)

png |Bot |[ Ing ]

gold fish (góld fis)

png |Zoo |[ Ing gold+fish ]

gold plated (gold pléy·ted)

pnr |[ Ing ]
:
tubog sa ginto : GININTUÁN2

goldsmith (gold·is·mít)

png |[ Ing ]

gó·le·óy

png |Zoo |[ Ifu ]
:
manok na may guhit na itim at putî ang balahibo.

golf

png |Isp |[ Ing ]
:
laro na hinahataw ng club ang bola upang maibuslo sa siyam o labingwalong bútas na matatagpuan sa isang malawak na láruán.

gol·gól

png |[ ST ]
:
yukô o pagyuko.

gól·gol

png |[ Bik ]
:
tanggí — pnd gol·gú·lan, gu·mól·gol.

gól·go·rí·ta

png |[ Esp ]
:
pitsel na yarì sa luád at may makipot na daluyan ng tubig Cf ÚYA

Goliat (gól·yat)

png |Mit |[ Esp ]
1:
sa Bibliya, higanteng mandirigma at pambatò ng mga Palestino, napatay ni David sa pamamagitan ng saltik : GOLIATH
2:
sa maliit na titik, anumang tíla higante : GOLIATH

Goliath (go·lá·yat)

png |Mit |[ Ing ]

go·lí·gol

png |[ Pan ]

go·ló

png |[ Pan ]

go·lob·hí

png |[ ST ]
:
paggalaw o anumang kilos na nagdudulot ng pagbabago var golorgí

go·ló·god

png |Mus |[ Kal ]
:
katutubòng biyolin.

go·ló-go·ló

png |[ Bik ]

gó·lok

pnd |go·lú·kan, gu·mó·lok |[ Hil ]
:
umungol ; bumulong-bulong.

go·lon·drí·na

png |[ Esp ]
2:
uri ng saranggola na hugis ibon.

go·lo·sí·na

png |[ Esp ]
1:
minatamis na pagkain Cf KALÁMAY, KUTSINTÁ, MÁHA
2:
anumang munting bagay
3:
kaiga-igaya ngunit walang silbing bagay.

go·lót

png |Heo
1:
[Igo] magkasudlong na bundok
2:
[ST] hanay ng mga bundok.

go·lo·tóng

png |Bot |[ ST ]
:
magaspang na dahon na may mga umbok-umbok.

gól·pe

png |[ Esp ]
1:
paggamit ng dahas
2:
sa sugal, ang unang pangunahing kabig na salaping ibinibigay sa may-ari ng pasugalan Cf TONG1

gól·pe dé es·tá·do

png |Mil Pol |[ Esp ]

gól·pe dé-gú·lat

png |[ Esp golpe de+ Tag gúlat ]
:
biglang pagpapamalas ng puwersa o abilidad.

gól·po

png |Heo |[ Esp golfo ]